BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 3/3月の専門相談会のお知らせ

●Ngày 4 tháng 3: Buổi tư vấn chuyên môn của Chuyên gia hành chính
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Chuyên gia hành chính tỉnh Miyagi về các thủ tục như Visa, tư cách lưu trú, các thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hành chính.
【Thời gian】Thứ Bảy Ngày 4 tháng 3 năm 2023 13:00-16:00
Administrative-Scriveners.pdf

●Ngày 10 tháng 3: Buổi tư vấn chuyên môn của Luật sư
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Luật sư Sendai về luật pháp liên quan đến các vấn đề luật pháp như kết hôn, bất động sản, thừa kế.v.v.
【Thời gian】Thứ Sáu Ngày 10 tháng 3 năm 2023 13:00-16:00
Lawyers.pdf

●Ngày 16 tháng 3: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục lao động
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục lao động Miyagi về tiền lương, giờ làm việc, ngày nghỉ(kỳ nghỉ), hợp đồng lao động và cách tìm việc.
【Thời gian】Thứ Năm Ngày 16 tháng 3 năm 2023 13:00-16:00
Labour-Bureau.pdf

●Ngày 22 tháng 3: Buổi tư vấn chuyên môn của chuyên viên thuế
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Kế toán thuế Tohoku về vấn đề tiền thuế ở Nhật Bản.
【Thời gian】Thứ tư Ngày 22 tháng 3 năm 2023 13:00-16:00
Tax-Accountants.pdf

●Ngày 24 tháng 3: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sendai về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưu trú.
【Thời gian】Thứ sáu Ngày 24 tháng 3 năm 2023 13:00-16:00
Immigration-Bureau.pdf

※Không tốn phí tham gia. Thời gian tư vấn dành cho 1 người là 30 phút.
※Nếu bạn muốn tham gia buổi tư vấn, khi đăng ký hãy cho chúng tôi biết những thông tin sau:
– Tên của bạn, thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)
– Tư cách lưu trú của bạn
– Điều bạn muốn được tư vấn (Khó khăn đang gặp phải)
– Bạn có cần phiên dịch không?

<<Vui lòng liên hệ tới đây để đăng ký tham gia các buổi tư vấn chuyên môn>>
Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Sendai (Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai)
Số điện thoại:022-224-1919、022-265-2471/Email:tabunka@sentia-sendai.jp