BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」9/1/2024~12/3/2024 (SenTIAオンラインにほんご)


Vừa học những kiến thức cơ bản, vừa học những kiến thức để sinh sống tại Sendai.
Trong buổi học sẽ chỉ dùng tiếng Nhật.(Khi liên lạc sẽ có thể hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác như tiếng Anh,vv)

■ Thời gian: Ngày 9 tháng 1 năm 2024(thứ ba)~ Ngày 12 tháng 3 năm 2024(thứ ba)
Thứ ba hàng tuần buổi sáng từ 10:00 giờ đến 12:00 giờ
■ Số buổi: 10 buổi
■ Cách thức tham gia:
• Lần thứ 1, lần thứ 10 sẽ tập trung tại trung tâm đa văn hóa Sendai(※)
• Lần thứ 2 đến lần thứ 9 sẽ bằng hình thức trực tuyến Zoom
※ Địa chỉ trung tâm đa văn hóa Sendai
Sendaishi Aobaku Aobayama Sendai kokusai sentaa kaigi tou 1kai
Google Maps: https://goo.gl/maps/tbJRqxsTucwMjgDL6
■ Đối tượng tham gia:
• Những người lần đầu tiên học tiếng Nhật, người muốn học lại tiếng Nhật từ đầu (ở lớp học này sẽ không học về cách sử dụng động từ)
• Những người trên 16 tuổi
• Về nguyên tắc, những người có thể tham gia toàn bộ số buổi học.
※Những người có lý do không thể tham gia toàn bộ số buổi học thì hãy bàn bạc với SenTIA
■ Tài liệu học: Sử dụng những tài liệu học sơ cấp như
“[NHẬP MÔN] IRODORI: TIẾNG NHẬT TRONG ĐỜI SỐNG”
https://jpf.org.vn/irodori
■ Nội dung: Nội dung chi tiết hãy xem ở mặt sau
■ Phí tham gia: Miễn phí 0 yên
■ Đăng kí: https://forms.gle/v6kn7i2Raw5ZpXJG6
※Hạn đăng kí đến th ứ tư ngày 3 tháng 1. Hãy đăng kí trước ngày đó.
■ Tờ rơi: