BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Trải nghiệm văn hóa Trung Quốc (trải nghiệm tranh cắt dán gấu trúc Trung Quốc) (chương trình được hỗ trợ bởi SenTIA)(中国パンダ切り絵体験会)

Nhằm để có được trải nghiệm nền văn hóa Trung Quốc, câu lạc bộ giao lưu quốc tế Sendai sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm「tranh cắt dán」được xem là di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Lần này sẽ là trải nghiệm tranh cắt dán「gấu trúc」-quốc bảo của Trung Quốc.

Người ta nói rằng nguồn gốc tranh cắt dán của Trung Quốc là những đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng da hoặc vải lụa. Cách đây 2000 năm về trước, sau khi Trung Quốc phát minh ra giấy thì tranh cắt dán bằng giấy được ra đời. Khi đó, ban đầu chỉ là những con chữ hay hoa văn đơn giản, đến khi đạt được sự phát triển vào thời nhà Đường (năm 618~năm 907) thì bắt đầu xuất hiện những mẫu hoa văn phức tạp hơn như động vật, hoa cỏ, tháp chùa, vvv.

Buổi hoạt động thủ công này nhằm mục đích là thông qua việc trải nghiệm nền văn hóa truyền thống của nước ngoài để những người dù khác quốc gia, khác dân tộc có thể hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Mọi người ai cũng có thể tham gia (hoan nghênh người nước ngoài và trẻ em)
Rất mong mọi người đăng ký tham gia.

◆Thời gian : ngày 18 tháng 9 năm 2023 (Thứ hai・Ngày lễ) từ 14:00~16:30
(được chia ra 5 lần, mỗi lần 30 phút, mỗi lần tối đa 6 người tham gia) 
     ①14:00~、②14:30~、③15:00~、④15:30~、⑤16:00~
◆Địa điểm : Phòng nghiên cứu số 2, tầng 6 của tòa nhà「Trung tâm người lớn tuổi thành phố Sendai」(Sendai-shi silver center)
     (Địa chỉ: Aobaku Kakyoin 1-3-2)
◆Chi phí tham gia : miễn phí
◆Nơi đăng ký : câu lạc bộ giao lưu quốc tế Sendai sendai@jcifc.com(Sato)
  Khi đăng ký hãy chọn khoảng giờ bạn muốn tham gia (từ số ① đến số ⑤ ở trên)
◆Hạn đăng ký : ngày 16 tháng 9 năm 2023 (thứ 7)