BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【17 giờ 45 phút ngày 6 tháng 9 Thông báo sơ tán do sạt lở đất được gỡ bỏ hoàn toàn / 土砂災害(どしゃさいがい)避難情報(ひなんじょうほう)全部解除(ぜんぶかいじょ)】

17 giờ 45 phút ngày 6 tháng 9
Thông báo sơ tán do sạt lở đã được gỡ bỏ hoàn toàn
Tuy vậy vẫn có thể đang còn những nơi đang nguy hiểm vì vậy hãy chú ý.
http://hinan.city.sendai.jp/index.html