BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)

Khóa học tiếng Nhật Sendai là lớp học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài.
Có nhiều lớp học tương ứng với mỗi cấp độ tiếng Nhật.
Khai giảng từ thứ tư ngày 11 tháng 10.
Học phí là miễn phí (không bao gồm tiền sách giáo khoa)
Địa chỉ tại Nhà văn hóa Trung tâm quận Aoba.
Người muốn tham gia cần phải đăng ký.
◆Buổi phỏng vấn và kiểm tra phân loại lớp: từ 9 giờ 30 thứ Sáu ngày 6 tháng 10(※Người muốn tham gia cần phải làm bài kiểm tra phân lớp này)
◆Thời gian khóa học: từ thứ tư ngày 11 tháng 10 đến thứ sáu ngày 8 tháng 3
◆Ngày học: từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần(Các ngày học khác nhau với từng lớp học)
◆Địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm quận Aoba(Số 2-1-4, Ichiban-cho, Aoba-ku)
◆Các lớp học: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Kanji,…
◆Học phi: miễn phí (không bao gồm tiền sách giáo khoa)
◆Giáo viên: Hiệp hội hỗ trợ công dân thành phố quốc tế Sendai Tổ chức phi lợi nhuận ICAS
◆Thông tin lớp học và Bản đăng ký theo đường link dưới đây:
https://int.sentia-sendai.jp/e/life/japanese_lesson1.html