BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Tuyển người tham gia】LỚP HỌC MÙA HÈ; Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở mà tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Nhật(9/8/2023 – 10/8/2023)(日本語を母語としない小中学生のための夏休み教室)


Trong kì nghỉ hè, chúng tôi mở lớp học cho trẻ em tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Nhật. Các tình nguyện viên là sinh viên trường Đại học sẽ giúp trẻ học. Cùng nhau vui học hè nào!!!

■ Đối tượng: Trẻ em từ tiểu học đến trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật.

■ Thời gian: Từ ngày 9/8/2023(thứ tư) đến ngày 10/8/2023(thứ năm), từ 1:30 đến 3:30 chiều.

■ Địa điểm: Trung tâm đa văn hóa Sendai
(Tầng 1 tòa nhà Hội nghị, Trung tâm quốc tế Sendai, Aobayama, quận Aoba, Sendai)

■ Phí tham gia: Miễn phí(0 Yên)(Cần đăng kí trước)

■ Cách đăng ký: Nhập thông tin cần thiết vào form trên web sau:    
URL https://forms.gle/WQ4ChBLq6VjrdjDB9
Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc email. 

■ Hạn đăng kí: 21/7 (thứ 6) → 31/7 (thứ 2)

■ Địa chỉ liên lạc: Bộ phận Quốc tế hóa của Hiệp hội Du lịch Quốc tế Sendai (SenTIA)
Tel: 022-268-6260  E-mail: y-suzuki*sentia-sendai.jp 
(trước khi gửi chuyển dấu thành * thành chữ @)

■ Chú ý:
・Việc đưa đón học sinh sẽ là trách nhiệm của người giám hộ. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tai nạn xảy ra sau khi lớp học kết thúc.
・Lớp học có thể bị hủy do thời tiết xấu.

Tờ rơi(PDF)