BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」6/6/2023~8/8/2023 (SenTIAオンラインにほんご)


Vừa học những kiến thức cơ bản, vừa học những kiến thức để sinh sống tại Sendai.
Buổi học sẽ chỉ dùng tiếng Nhật.(Hỗ trợ sẽ hỗ trợ bằng các thứ tiếng như là tiếng Anh)

■ Thời gian: Ngày 6 tháng 6 năm 2023(thứ ba)~ Ngày 8 tháng 8 năm 2023(thứ ba)
Thứ ba hàng tuần buổi sáng từ 10:00 giờ đến 12:00 giờ
■ Số buổi: 10 buổi
■ Cách thức tham gia:
• Lần thứ 1, lần thứ 10 sẽ tập trung tại trung tâm đa văn hóa Sendai(※)
• Lần thứ 2 đến lần thứ 9 sẽ bằng hình thức trực tuyến Zoom
※ Địa chỉ trung tâm đa văn hóa Sendai
Sendaishi Aobaku Aobayama Sendai kokusai sentaa kaigi tou 1kai
Google Maps: https://goo.gl/maps/tbJRqxsTucwMjgDL6
■ Đối tượng tham gia:
・Những người bắt đầu học tiếng Nhật, người muốn học lại từ con số không
(ở lớp học này sẽ không học về cách sử dụng động từ)
・Những người trên 16 tuổi
・Về nguyên tắc, những người có thể tham gia toàn bộ số buổi học.
※Những người có lý do không thể tham gia toàn bộ số buổi học thì hãy nói chuyện với bên SenTIA
■ Sách: Sử dụng những cuốn sách như là sơ cấp
“[NHẬP MÔN] IRODORI: TIẾNG NHẬT TRONG ĐỜI SỐNG”
https://jpf.org.vn/irodori
■ Nội dung: Vui lòng xem tờ rơi để biết thêm chi tiết.
■ Phí tham gia: Miễn phí 0 yên
■ Đăng kí: https://forms.gle/oxpBLNoehgNpfpj56
※Hạn đăng kí đến chủ nhật ngày 4 tháng 6. Hãy đăng kí trước ngày đó.
■ Tờ rơi: