BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Buổi bán xe đạp tái chế dành cho du học sinh. (留学生のためのリサイクル自転車販売会)

Để hỗ trợ cho du học sinh chúng tôi bán xe đạp đã được sửa chữa, đăng ký chống trộm và có dán tem bảo hiểm TS
(bảo hiểm đền bù trách nhiệm sẽ được trả cho người bị thiệt hại một trăm triệu yên).

◆Ngày giờ: Ngày 23 tháng 04 năm 2023 10:30~12:00 (Tiếp nhận từ 10:15~10:30)
◆Địa điểm: Trung tâm đa văn hóa cộng sinh Sendai
◆Đối tượng: Du học sinh đang sống trong thành phố Sendai
※Ưu tiên những du học sinh có dự định sinh sống tại Sendai đến sau tháng 3 năm 2024.
◆Giấy tờ : Vui lòng mang theo thẻ cư trú.
◆Đăng ký: Vui lòng đăng ký bằng biểu mẫu Google sau → https://forms.gle/g6PCnevzcnSuA7Ca6    
※ Lưu ý: chỉ áp dụng cho những người có thể đến hội trường vào ngày tổ chức.
◆Thời gian đăng kí: Bắt đầu từ 10/04 (thứ 2) 12:00 đến 17/04 (thứ 2) 12:00.
※ Lưu ý: chỉ áp dụng cho những người có thể đến hội trường vào ngày tổ chức.
◆Số lượng bán: 40 xe (bốc thăm xác định người mua)
◆Giá bán: 5000 Yên
◆Quy trình:
① Đăng ký tại biểu mẫu Google (Hạn 60 người đầu tiên. Bạn có thể tham gia buổi bốc thăm tại nơi diễn ra.)
② Tham gia buổi bốc thăm (Số lượng: 40 chiếc. Bạn có thể chọn xe đạp theo thứ tự bốc thăm.)
③ Người trúng thăm có thể mua xe đạp và sẽ được hành đăng ký thông tin phòng chống tội phạm cho xe.
◆Đơn vị tổ chức: Hội đồng xúc tiến kinh doanh Xe đạp tái chế Sinh viên Quốc tế SENDAI
◆Đơn vị hợp tác: Ban An toàn Giao thông Xe đạp Thành phố Sendai
◆Liên hệ thêm tại: Tổ chức pháp nhân công ích Hiệp hội Du lịch và Quốc tế Sendai (SenTIA)
TEL:022-268-6260
Email:t-igarashi@sentia-sendai.jp
URL:https://int.sentia-sendai.jp/v/

Tiếng Việt(ベトナム語) / नेपाली भाषा(ネパール語)