BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Salon tiếng Nhật Moniwadai Lớp học năm 2023 sẽ bắt đầu(茂庭台日本語サロン)

Salon tiếng Nhật Moniwadai là lớp học tiếng Nhật ít người.
10:00-11:30 thứ Tư hàng tuần sẽ khai mặc khóa học tại trung tâm Moniwadai Shimin của khu taihaku.
Không chỉ học tiếng Nhật mọi người còn được học về văn hóa Nhật Bản và giao lưu với người của khu.
Hơn thế, chúng tôi không cung cấp dịch vụ chăm trẻ nhưng các bạn có thể mang theo em bé và trẻ nhỏ đi cùng.
Lớp học năm 2023 sẽ được bắt đầu từ thứ Tư ngày 12 tháng tư.
Hãy cùng học tiếng Nhật nhé.
Chúng tôi mong đợi sự tham gia của những người sống gần Moniwadai và những người sống ở Moniwadai.

◆Cấp độ : Sơ cấp (1・2)・Tiền trung cấp
◆Kỳ học : Tháng 4-7/Tháng 9-12 ※Có thể tham gia bất cứ lúc nào
◆Ngày học (thời gian) : Thứ tư hàng tuần 10:00-11:30
             ※Có thể mang theo trẻ (Không có dịch vụ trông trẻ)
◆Học phí : Kỳ đầu・Kỳ sau Mỗi kỳ 1000 yên (Tự trả phí tài liệu, phí tham gia các hoạt động)
◆Địa điểm : Moniwadai Shimin Center (Sendai-shi Taihaku-ku Moniwadai 4-1-10 TEL:022-281-3293)
◆Đăng kí・Liên hệ :(Okazaki) TEL:022-392-1580(Gọi trước 9h tối)