BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)

Khóa học tiếng Nhật Sendai là lớp học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài.
Có nhiều lớp học tương ứng với mỗi cấp độ tiếng Nhật.
Khai giảng từ thứ 3 ngày 11 tháng 4.
Học phí là miễn phí (không bao gồm tiền sách giáo khoa)
Địa chỉ tại Nhà văn hóa Trung tâm quận Aoba.
Người muốn tham gia cần phải đăng ký.

◆Buổi phỏng vấn và kiểm tra phân loại lớp: từ 10 giờ thứ Sáu ngày 7 tháng 4
(※Người muốn tham gia cần phải làm bài kiểm tra phân lớp này)
◆Thời gian khóa học: từ thứ ba ngày 11/4 đến thứ sáu ngày 8/9
◆Ngày học: từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần(Các ngày học khác nhau với từng lớp học)
◆Địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm quận Aoba(Số 2-1-4, Ichiban-cho, Aoba-ku)
◆Các lớp học: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Kanji,…
◆Học phi: miễn phí (không bao gồm tiền sách giáo khoa)
◆Giáo viên: Hiệp hội hỗ trợ công dân thành phố quốc tế Sendai Tổ chức phi lợi nhuận ICAS
◆Thông tin lớp học và Bản đăng ký theo đường link dưới đây:
https://int.sentia-sendai.jp/e/life/japanese_lesson1.html

※Khi làm bài kiểm tra chia lớp và tham gia giờ học, vui lòng đo nhiệt độ cơ thể trước tại nhà và đeo khẩu trang.
※Lịch trình có thể bị thay đổi hoặc tạm ngừng tùy theo tình trạng truyền nhiễm virus Corona.