BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」10/1/2023~14/3/2023 (SenTIAオンラインにほんご)


Vừa học những kiến thức cơ bản, vừa học những kiến thức để sinh sống tại Sendai.
Buổi học sẽ chỉ dùng tiếng Nhật.(Hỗ trợ sẽ hỗ trợ bằng các thứ tiếng như là tiếng Anh)

■ Thời gian: Ngày 10 tháng 1 năm 2023(thứ ba)~ Ngày 14 tháng 3 năm 2023(thứ ba)
Thứ tư hàng tuần buổi sáng từ 10:00 giờ đến 12:00 giờ
■ Số buổi: 10 buổi
■ Cách thức tham gia:
・Buổi đầu tập chung ở phòng học tầng 4 Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai (SenTIA) ※
・Từ buổi thứ 2~10 trở đi sẽ học trực tuyến qua zoom
※Truy cập: 
Sendai shi aoba ku ichiban chou 3 choume 3-30
tòa nhà Higashinihon Fudosan Sendai ichibanchou
Google Maps:https://goo.gl/maps/BW8B6dUVZe93ndot7
■ Đối tượng tham gia:
・Những người bắt đầu học tiếng Nhật, người muốn học lại từ con số không
(ở lớp học này sẽ không học về cách sử dụng động từ)
・Những người trên 16 tuổi
・Về nguyên tắc, những người có thể tham gia toàn bộ số buổi học.
※Những người có lý do không thể tham gia toàn bộ số buổi học thì hãy nói chuyện với bên SenTIA
■ Sách: Sử dụng những cuốn sách như là sơ cấp
“[NHẬP MÔN] IRODORI: TIẾNG NHẬT TRONG ĐỜI SỐNG”
https://jpf.org.vn/irodori
■ Nội dung: Vui lòng xem tờ rơi để biết thêm chi tiết.
■ Phí tham gia: Miễn phí 0 yên
■ Đăng kí: https://forms.gle/NpG8dqZwSX7s9rVV7
※Hạn đăng kí đến chủ nhật ngày 8 tháng 1. Hãy đăng kí trước ngày đó.
■ Tờ rơi: