BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Đã hoàn thành tạp chí quan hệ công chúng 『Tin tức từ trung tâm đa văn hóa Sendai số 2 năm 2022』(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.2』ができました。)

『Tin tức từ Trung tâm đa văn hóa Sendai』 có giới thiệu những thông tin có ích cho người nước ngoài sống ở thành phố Sendai bằng đa ngôn ngữ.

Chủ đề số này là “Chuẩn bị cho sinh hoạt mùa Đông”. Các bạn có gặp khó khăn gì trong cuộc sống mùa đông không? Ở số này, chúng tôi sẽ giới thiệu để biết về cuộc sống trong mùa đông, những điều cần lưu ý hay những đối sách, biện pháp cho những trường hợp đó trước khi mùa đông đến. Mời các bạn tham khảo.

【Số 2 năm 2022 bản tiếng Nhật, bản tiếng Anh, bản tiếng Trung, bản tiếng Hàn, bản tiếng Việt, bản tiếng Nepal

Chủ đề của số này: Chuẩn bị cho sinh hoạt mùa Đông
Thông báo: ①Hãy đăng ký tạp chí thư điện tử đa ngôn ngữ「SenTIA MAIL」!
      ②Trong phiên bản thông tin chọn lọc đa ngôn ngữ của 『Từ tờ tin thị chính Sendai』đã được bổ sung thêm tiếng Việt và tiếng Nepal.
Góc chia sẻ của tư vấn viên: Đối sách của tôi với cái lạnh –giới thiệu kinh nghiệm và suy nghĩ của tư vấn viên — ※Các tư vấn viên tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal sẽ viết từng ký sự bằng các ngôn ngữ đó. Có thể đọc bản dịch tiếng Nhật ở đây. Mời các bạn tham khảo.