BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Dành cho du học sinh Buổi bán xe đạp tái chế(留学生のためのリサイクル自転車販売会)

Để hỗ trợ cho su học sinh chúng tôi bán xe đạp đã được sửa chữa, đăng ký chống trộm và có dán tem bảo hiểm TS
( bảo hiểm đền bù trách nhiệm(trả cho người bị thiệt hại) một trăm triệu Yen).

◆Ngày giờ: 10:30~12:00 Ngày 16 tháng 10 năm 2022 
◆Địa điểm: Trung tâm đa văn hóa cộng sinh Sendai
◆Đối tượng: là du học sinh đang sống trong thành phố Sendai ※Ưu tiên những du học sinh có dự định sau tháng 3 năm 2023 vẫn sống ở Sendai
◆Đăng ký: Không cần thiết. Tiếp nhận từ 10:15~10:30. Vui lòng mang theo thẻ học sinh và thẻ cư trú.
◆Số lượng bán: 30 xe(trường hợp nhiều người có nguyện vọng sẽ rút thăm để chọn ra người mua)
◆Giá bán: 4000Yen
◆Ban tổ chức: Hội đồng xúc tiến kinh doanh tái chế xe đạp du học sinh Sendai
◆Hợp tác: Ban an toàn giao thông xe đạp thành phố Sendai
◆Liên hệ: Tổ chức pháp nhân công ích Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai
TEL:022-268-6260
Email:t-igarashi@sentia-sendai.jp

URL:https://int.sentia-sendai.jp/