BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tạp chí công khai 「Tin tức từ Trung Tâm Đa văn hóa Sendai số thứ 1 năm 2022」 đã hoàn thành.(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.1』ができました。)

Ở 「Tạp chí công khai Tin tức từ Trung Tâm Đa văn hóa Sendai」 chúng tôi sẽ giới thiệu những thông tin hữu ích cho cuộc sống bằng đa ngôn ngữ cho người nước ngoài đang sinh sống tại Sendai.

Chủ đề của số này :Những hoạt động thân thuộc có thể thực hiện 3R
「3R」 tức là 1 từ ngữ dùng để chỉ ra cách sử dụng hiệu quả những nguồn tài nguyên hữu hạn. Các bạn có những thực phẩm còn có thể ăn được nhưng không thể ăn hết, hoặc quần áo còn có thể mặc được nhưng không mặc tới không? Ở số này, từ quan điểm 3R chúng tôi sẽ giới thiệu về cách thu gom những món đồ như quần áo hoặc thực phẩm mà thành phố Sendai đang nỗ lực thực hiện. Nhất định hãy xem qua nhé!

「Số thứ 1 năm 2022 bản tiếng Nhật, bản tiếng Anh, bản tiếng Trung, bản tiếng Hàn, bản tiếng Việt, bản tiếng Nepal

Chủ đề của số này :Những hoạt động quen thuộc có thể thực hiện 3R
Thông báo: Tư vấn viên ngoại ngữ sẽ ứng phó
Góc chia sẻ của tư vấn viên :「kế hoach nỗ lực 3R của tôi  ―trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu kinh nghiệm và suy nghĩ của tư vấn viên theo chủ đề của từng số báo」※ Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal tùy mỗi tư vấn viên sẽ viết một 「Góc chia sẻ của tư vấn viên」 khác nhau. Các bạn có thể đọc bản dịch tiếng Nhật ở đây. Nhất định hãy xem qua nhé!