BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 8/8月の専門相談会のお知らせ

●Ngày 12 tháng 8: Tổ chức buổi tư vấn chuyên môn của Hội Luật sư
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Luật sư Sendai về luật pháp liên quan đến kết hôn, bất động sản, thừa kế…
【Thời gian】Ngày 12 tháng 8 năm 2022 (Thứ Sáu) 13:00-16:00
2022 schedule_Lawyers.pdf

●Ngày 20 tháng 8: Tổ chức buổi tư vấn chuyên môn của Chuyên gia hành chính
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Chuyên gia hành chính tỉnh Miyagi về các thủ tục như Visa, tư cách lưu trú, các thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hành chính.
【Thời gian】Ngày 20 tháng 8 năm 2022(Thứ Bảy)13:00-16:00
2022 schedule_Administrative Scriveners.pdf

●Ngày 26 tháng 8: Tổ chức buổi tư vấn chuyên môn của Cục quản lý xuất nhập cảnh
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưu trú.
【Thời gian】Ngày 26 tháng 8 năm 2022(Thứ sáu)13:00-16:00
2022 schedule_Immigration Bureau.pdf
 
※Không tốn phí tham gia. Thời gian tư vấn dành cho 1 người là 30 phút.
※Nếu bạn muốn tham gia buổi tư vấn, hãy cho chúng tôi biết những thông tin sau:

– Tên của bạn, thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)
– Tư cách lưu trú của bạn
– Điều bạn muốn được tư vấn (Khó khăn đang gặp phải)
– Bạn có cần phiên dịch không?

<<Vui lòng liên hệ chúng tôi để đăng ký các buổi tư vấn chuyên môn>>
Trung tâm đa văn hóa Sendai (Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai)
TEL:022-224-1919、022-265-2471/Email:tabunka@sentia-sendai.jp