BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 4/4月の専門相談会のお知らせ

●Ngày 2 tháng 4: Buổi tư vấn chuyên môn của Chuyên viên hành chính
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Chuyên viên hành chính tỉnh Miyagi về Visa, tư cách lưu trú, các thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hành chính.
【Thời gian】Ngày 2 tháng 4 năm 2022(Thứ Bảy)13:00-16:00
2022 schedule_Administrative Scriveners

●Ngày 8 tháng 4: Buổi tư vấn chuyên môn của Luật sư
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Luật sư Sendai về luật pháp như là kết hôn, bất động sản, thừa kế…
【Thời gian】Ngày 8 tháng 4 năm 2022 (Thứ Sáu) 13:00-16:00
2022 schedule_Lawyers

●Ngày 22 tháng 4: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh Sendai về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưu trú.
【Thời gian】Ngày 22 tháng 4 năm 2022(Thứ sáu)13:00-16:00
2022 schedule_Immigration Bureau

※Không tốn phí tham gia. Thời gian tư vấn dành cho 1 người là 30 phút.
※Nếu bạn muốn tham gia buổi tư vấn,khi đăng ký hãy cho chúng tôi biết những thông tin sau:

– Tên của bạn, thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)
– Tư cách lưu trú của bạn
– Điều bạn muốn được tư vấn (Khó khăn đang gặp phải)
– Bạn có cần phiên dịch không?

<<Vui lòng liên hệ tới đây để đăng ký các buổi tư vấn chuyên môn>>
Trung tâm đa văn hóa Sendai (Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai)
TEL:022-224-1919、022-265-2471/Email:tabunka@sentia-sendai.jp