BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Gửi đến những gia đình đang sống ở Sendai và đang nuôi con】Thông báo Tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho những gia đình đang nuôi con năm 2021(2021年度「子育て世帯への 臨時特別給付金」 のお知らせ)

(※Nếu ấn vào hình ảnh, có thể nhìn thấy hình ảnh to hơn.↓)