BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Lớp Khu rừng tiếng Nhật đã chính thức mở quay trở lại(にほんごのもり)

Phải nghỉ do ảnh hưởng của chủng virut corona, ngày 12 tháng 11 (thứ 6) lớp học tiếng Nhật “Khu rừng tiếng Nhật” xin phép được mở lại các tiết học. Trong tiết học sẽ gồm có luyện tập về hội thoại và trả lời những câu hỏi về tiếng Nhật. Để tham gia lớp phải đăng kí với chúng tôi qua website. Mỗi lần sẽ có giới hạn là 10 bạn tham gia. Chúng tôi rất mong chờ sự tham gia vào lớp của các bạn.

◆Ngày học: mỗi thứ 3, thứ 6 hàng tuần từ 13:30 đến 14:30 (Ngoại trừ những ngày phòng học của Trung tâm đa văn hóa Sendai không mở cửa)
◆Địa điểm: Phòng thực tập của Trung tâm đa văn hóa Sendai
◆Phí tham gia: Miễn phí
◆Số lượng người: mỗi lần tối đa là 10 người
◆Nơi đăng kí: thời hạn là trước ngày có tiết học 1 hôm, hãy theo link phía dưới và đăng kí
https://forms.gle/eGBx61Lj68zg8XPQ8
◆Nơi hướng dẫn: Số điện thoại: 022-797-2705 
          Email: missringo35408@gmail.com (ARAI)
◆Nhấn vào website bên dưới để tìm hiểu rõ hơn
https://yoshinari126.jimdofree.com