BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tin tức của chính quyền thành phố Sendai bản tổng hợp đã có thể đọc được bằng cả tiếng Việt và tiếng Nepal

Đến bây giờ tin tức chính quyền thành phố bản tổng hợp được đưa trên trang của thành phố sendai được viết bằng tiếng Nhật đơn giản・tiếng Anh・tiếng Trung・tiếng Hàn, nhưng từ số tháng 10 năm 2022 tiếng Việt và tiếng Nepal cũng đã được đăng lên.

Những thông tin được đăng lên giống như từ trước đến bây giờ chúng tôi sẽ dùng tạp chí thư điện tử, trang blog của SenTIA và Facebook để thông báo. Nếu có những người quen vẫn chưa đăng kí nhận tạp chí điện tử nếu có cơ hội mong hãy hướng dẫn để đăng kí với chúng tôi. (Trang blog và Facebook không cần đăng kí)

Tạp chí điện tử
https://int.sentia-sendai.jp/j/activity/mailmagazine.html (tiếng Nhật)
https://int.sentia-sendai.jp/e/activity/mailmagazine.html (tiếng Anh)
https://int.sentia-sendai.jp/c/activity/mailmagazine.html (tiếng Trung)
https://int.sentia-sendai.jp/k/activity/mailmagazine.html (tiếng Hàn)
https://int.sentia-sendai.jp/v/activity/mailmagazine.html (tiếng Việt)
https://int.sentia-sendai.jp/n/activity/mailmagazine.html (tiếng Nepal)

Blog của SenTIA
https://int.sentia-sendai.jp/j/ (tiếng Nhật)
https://int.sentia-sendai.jp/e/index.php (tiếng Anh)
https://int.sentia-sendai.jp/c/index.php (tiếng Trung)
https://int.sentia-sendai.jp/k/index.php (tiếng Hàn)
https://int.sentia-sendai.jp/v/index.php (tiếng Việt)
https://int.sentia-sendai.jp/n/index.php (tiếng Nepal)

Facebook
https://www.facebook.com/sendai.sira/