BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA Mọi người cùng nhau học tiếng Nhật!(ぼしゅう!SenTIAオンラインにほんご)

Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA Mọi người cùng nhau học tiếng Nhật!

Kì hạn: Từ ngày 31 tháng 8 năm 2022( thứ 4) đến ngày 2 tháng 11 (thứ 4) Mỗi tuần vào thứ 4 buổi sáng từ 10h00 đến 11h30
Số lần: Tổng cộng 10 lần
Phương thức:
• Lần thứ 1, lần thứ 10 sẽ tập trung tại trung tâm đa văn hóa Sendai(※)
• Lần thứ 2 đến lần thứ 9 sẽ bằng hình thức trực tuyến Zoom
※ Địa chỉ trung tâm đa văn hóa Sendai
Sendaishi Aobaku Aobayama Sendai kokusai sentaa kaigi tou 1kai
Đối tượng:
• Những người muốn học tiếng Nhật, muốn nói chuyện tiếng Nhật.
• Người trên 18 tuổi
• Người có thể tham gia trên 3 lần
Sách giáo khoa:Sẽ sử dụng 「bậc sơ cấp tiếng Nhật trong cuộc sống Irodori」
https://www.irodori.jpf.go.jp/index.html
xin hãy nhấp vào đường link phía trên
Phí tham gia: Miễn phí 0 yên
Cách đăng kí: Hãy nhấp vào đường link
https://forms.gle/knC7RMmrMuPnfaHU7
※ Hạn chót đăng kí đến ngày 26 tháng 8(thứ 6).

SenTIA online nihongo_vietnamese