BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông tin số báo tháng 6 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !

Nội dung của tháng này được viết như dưới đây
Có thể đọc bằng cả tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt cũng như tiếng Nepal vì vậy hãy giới thiệu cho những người quen nước ngoài khác của bạn.

Tin tức của chính quyền thành phố (Tạp chí thông tin công khai)

https://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/vn/newsletter/index.html

—Mục lục—

Tin tức của chính quyền thành phố năm 2023 Bản tháng 6:Part1
1.Tiếp nhận đăng ký miễn giảm phí sử dụng nước, nước thải dành cho hộ gia đình được miễn thuế thị dân
2.Trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp sẽ được cung cấp cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú
3.Thông báo về tiêm chủng vắc xin phòng covid-19
4.Xét nghiệm AIDS, giang mai, chlamydia

Tin tức của chính quyền thành phố năm 2023 Bản tháng 6:Part2
1.Hãy xác nhận nộp báo cáo hiện trạng trợ cấp nuôi dưỡng nhi đồng
2.Gửi thư thông báo quyết định phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân
3.Cùng kiểm tra sức khỏe đặc định của bảo hiểm ý tế quốc dân
4.Thông báo liên quan đến thuế
●Gửi thư thông báo về nộp thuế thị dân
●Kì hạn nộp thuế thị dân là thứ 6 ngày 30 tháng 6
5.Tuyển người vào nhà ở thị doanh- Tiếp nhận đăng ký tới ngày 16 tháng 6