BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông tin số báo tháng 3 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !

Nội dung của tháng này được viết như dưới đây
Có thể đọc bằng cả tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt cũng như tiếng Nepal vì vậy hãy giới thiệu cho những người quen nước ngoài khác của bạn.
Tin tức của chính quyền thành phố (Tạp chí thông tin công khai)

https://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/vn/newsletter/index.html

—Mục lục—

1.HƯỚNG DẪN CHUYỂN NHÀ
●RÁC THẢI KHI CHUYỂN NHÀ
●Quầy làm thủ tục báo thay đổi dân trú/hỗ trợ viện phí.v.v.
●Các khoản phí công cộng
●CHUYỂN TRƯỜNG/NHẬP HỌC TIỂU HỌC,TRUNG HỌC CƠ SỞ
2.QUẦY LÀM VIỆC VÀO MÙA CHUYỂN NHÀ CỦA ỦY BAN QUẬN MỞ THÊM CẢ NGÀY CHỦ NHẬT VÀ KÉO DÀI GIỜ LÀM VIỆC NGÀY THƯỜNG TỚI 6H CHIỀU
3.TIẾP NHẬN ĐƠN XIN MIỄN GIẢM TIỀN NƯỚC VÀ PHÍ SỬ DỤNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH NHẬN BẢO HỘ SINH HOẠT HAY TRỢ CẤP
4.CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI THU GOM RÁC KHÔNG GIẤY PHÉP
5.THÔNG BÁO VẬN HÀNH XE BUÝT THÀNH PHỐ
6.TTHÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
7.TUYỂN NGƯỜI VÀO NHÀ Ở THỊ DOANH Tiếp nhận đăng ký đến ngày 16 tháng 3
8.THÔNG BÁO LỚP HỌC TIẾNG NHẬT