Trung tâm đa văn hóa Sendai(仙台多文化共生センター)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2022年6月1日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (26/7/2022~15/9/2022)
2022年5月30日 Về đối sách từ sau ngày 16 tháng 5(Kết thúc thời gian phòng chống tái bùng phát)(宮城県からの大切なお願い(5月16日から ))
2022年5月27日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 6 /6月の専門相談会のお知らせ
2022年5月11日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2022年4月28日 Về đối sách từ sau ngày 11 tháng 4(宮城県からの大切なお願い(4月11日から ))
2022年4月25日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5/5月の専門相談会のお知らせ
2022年4月12日 Tạp chí công khai: “Tin tức từ Trung tâm Đa văn hóa Sendai” đã hoàn thành.(広報誌『仙台多文化共生センターだより』ができました。)
2022年3月30日 Về đối sách từ sau ngày 22 tháng 3(宮城県からの大切なお願い(3月22日から ))
2022年3月30日 Bảo hiểm y tế quốc dân và giai đoạn sau của Tiền trợ cấp thương tật và ốm đau cho người cao tuổi(国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金)
2022年3月26日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 4/4月の専門相談会のお知らせ