Trung tâm đa văn hóa Sendai(仙台多文化共生センター)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年5月23日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 6/6月の専門相談会のお知らせ
2023年5月22日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (21/8/2023~16/10/2023)
2023年5月10日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (14/6/2023 đến ngày 14/7/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年5月10日 【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」6/6/2023~8/8/2023 (SenTIAオンラインにほんご)
2023年4月27日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5/5月の専門相談会のお知らせ
2023年4月13日 Cách suy nghĩ về việc sử dụng khẩu trang( từ ngày 13 tháng 3 năm 2023~ )/マスクを つけるときの 考(かんが)えかた (2023年(ねん) 3月(がつ) 13日(にち)~)
2023年4月4日 Buổi bán xe đạp tái chế dành cho du học sinh. (留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2023年4月3日 【Đã hoàn thành video lối sống】Video lối sống“Thân gửi đến các bạn bắt đầu một cuộc sống mới ~ bản hướng dẫn đời sống dành cho cư dân nước ngoài ~”(生活マナー動画)
2023年3月28日 【Tuyển người tham gia】Thời gian: Tháng 4 / 2023 đến Tháng 8 / 2023 「多文化(たぶんか)Yurt online」
2023年3月27日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 4/4月の専門相談会のお知らせ