BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 9 (thông báo đa ngôn ngữ)

Có thể đọc bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal.
Vui lòng cho những người nước ngoài mà bạn quen biết nhé.

Bản tin thành phố Sendai (số tháng 9)
https://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/vn/newsletter/index.html

—Mục lục—

1.KHAI MẠC BUỔI GIỚI THIỆU NHẬP HỌC CHO LỚP HỌC BUỔI TỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINAMI KOIZUMI LẬP BỞI THÀNH PHỐ SENDAI
2.CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC MIỄN THUẾ CƯ TRÚ HÃY NHANH CHÓNG LÀM THỦ TỤC NHẬN TIỀN TRỢ CẤP HỖ TRỢ KHẨN CẤP
3.GỬI GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM SỨC KHỎE QUỐC GIA MỚI CHO NGƯỜI HƯỞNG BẢO HIỂM
4.XÉT NGHIỆM AIDS, GIANG MAI, CHLAMYDIA
5.THÔNG BÁO VỀ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
6.TUYỂN NGƯỜI VÀO NHÀ Ở THỊ DOANH – TỚI NGÀY 16 THÁNG 9
7.THÔNG BÁO LỚP HỌC TIẾNG NHẬT