BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 1 (thông báo đa ngôn ngữ)

Có thể đọc bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal.
Vui lòng cho những người nước ngoài mà bạn quen biết nhé.

Bản tin thành phố (số tháng 1)
https://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/vn/newsletter/index.html

—Mục lục—

1.Thông báo liên quan tới tiêm vắc-xin phòng covid-19
2.Tiếp nhận yêu cầu giáo dục, nuôi dạy trẻ sơ sinh miễn phí
3.Đã hoàn thành thủ tục tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân chưa?
4.Thông báo về số tiền đã thanh toán của bảo hiểm y tế quốc dân, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi kì sau và bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng
5.Phòng bị cho trận tuyết dày và đối sách vẹn toàn
6.Gửi thông báo về chi phí trị liệu của bảo hiểm sức khỏe quốc dân
7.Bạn đã kiểm tra sức khỏe đặc định (特定健診:Tokutei Kenshin) chưa?
8.Thông báo về thuế
●Thời hạn nộp thuế thị dân
9.Khi lên 20 tuổi sẽ bắt đầu lương hưu quốc dân
10.Tuyển người thuê nhà thị doanh (Đối tượng là gia đình bố(mẹ) đơn thân, đang chăm con nhỏ, hộ gia đình nhiều con)
Tiếp nhận đăng ký tới ngày 16 tháng 1