Thông tin về các cơ sở y tế

Thông tin về các cơ sở y tế. Hướng dẫn các thông tin về “Cơ sở y tế có thể khám bệnh bằng tiếng nước ngoài”, ”Cơ sở y tế khám bệnh ngoài giờ, ngày nghỉ”, cách gọi xe cấp cứu hoặc các chế độ bảo hiểm sức khỏe.

Giúp đỡ tìm kiếm thông tin bệnh viện hay phòng khám nha khoa có bác sĩ hoặc nhân viên biết tiếng nước ngoài, khi bạn cần giúp đỡ hẹn lịch với bệnh viện hãy liên lạc với trung tâm đa văn hóa Sendai số điện thoại 022-224-1919 hoặc địa chỉ mail: tabunka@sentia-sendai.jp.

Giới thiệu về bác sĩ ở Miyagi

https://miyagioishasan.pref.miyagi.jp/

Cục du lịch chính phủ Nhật Bản

Tìm kiếm cơ sở y tế

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

Khám bệnh ngoài giờ/ngày nghỉ

Xem chi tiết tại đây

Về chế độ bảo hiểm sức khỏe quốc dân

Xem chi tiết tại đây