Học tiếng Nhật

Thông báo (Blog)

Chúng tôi giới thiệu các thông tin về học tiếng Nhật.

Chi tiết về Thông báo (Blog) xem tại đây

Câu lạc bộ・lớp học tiếng Nhật trong thành phố Sendai

Trong thành phố Sendai có các lớp học, câu lạc bộ nơi có thể học tiếng Nhật.

Chi tiết về câu lạc bộ・lớp học tiếng Nhật xem tại đây.

Người tình nguyện tiếng Nhật SenTIA

Nhằm mục đích giúp đỡ việc học tiếng Nhật cho những ai bận vì công việc hoặc nuôi con mà không thể tham gia khóa học tiếng Nhật Sendai, chúng tôi xin giới thiệu những tình nguyện viên giúp đỡ tiếng Nhật.

Chi tiết về người tình nguyện tiếng Nhật SenTIA xem tại đây.

Học tiếng Nhật trực tuyến

Chúng tôi giới thiệu các trang web hữu ích cho việc học tiếng Nhật và các lớp học trực tuyến.

Chi tiết về học tiếng Nhật trực tuyến xem tại đây

Hỗ trợ trẻ em có yếu tố nước ngoài

Chúng tôi hỗ trợ cho trẻ em có yếu tố nước ngoài, phụ huynh, trường tiếp nhận, các giáo viên phụ trách trên nhiều phương diện, từ các thủ tục lúc nhập học・học chuyển tiếp, cho đến việc thích nghi ở trường, tư vấn khi học lên, ôn thi.

Chi tiết về hỗ trợ trẻ em có yếu tố nước ngoài xem tại đây.