Nuôi con

Những điều cần biết・Những việc cần chuẩn bị trước khi vào tiểu học

Những điều cần biết・Những việc cần chuẩn bị trước khi vào tiểu học
Chi tiết xem tại đây[PDF]

Giáo dục trẻ em Những việc cha mẹ học sinh có thể làm ở nhà

Giáo dục trẻ em Những việc cha mẹ học sinh có thể làm ở nhà
Chi tiết xem tại đây[PDF]

Quầy tư vấn hỗ trợ trẻ em có yếu tố nước ngoài Sendai

Về quầy tư vấn Hỗ trợ trẻ em có yếu tố nước ngoài Sendai
Chi tiết xem tại đây

Phái cử người hỗ trợ phiên dịch cộng đồng SenTIA

Phái cử người hỗ trợ phiên dịch cộng đồng SenTIA
Chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn khi tiếp nhận và dạy học sinh trẻ em có yếu tố nước ngoài

Hướng dẫn khi tiếp nhận và dạy học sinh trẻ em có yếu tố nước ngoài
Chi tiết xem tại đây[PDF]