QUẦY TƯ VẤN TRUNG TÂM HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

 • Cơ quan quản lý: Phòng Sự nghiệp Quốc tế hóa - Hiệp hội Du lịch Quốc tế Sendai.
 • Đơn vị hợp tác: Ủy ban giáo dục Thành phố Sendai.

Chúng tôi hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có yếu tố nước ngoài và phụ huynh học sinh, người giám hộ; hỗ trợ các trường học có học sinh nước ngoài; hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên trên nhiều phương diện: từ việc làm thủ tục nhập học, thủ tục đầu vào, việc thích nghi ở trường học cho đến việc tư vấn, thảo luận về các vấn đề thi cử, học lên cấp 3.


Thế nào là【Trẻ em có yếu tố nước ngoài】?

 • Những trẻ em đến Nhật Bản vì lý do, công việc, học tập... của bố mẹ.
 • Những trẻ em sinh ra ở Nhật Bản nhưng cả 2 bố mẹ hoặc 1 trong 2 người là người nước ngoài.
 • Những trẻ em đa quốc tịch
 • Những trẻ em trong các gia đình mà người giám hộ kết hôn có yếu tố nước ngoài, trong gia đình không sử dụng tiếng Nhật vv...

※Không phải chỉ trẻ em có quốc tịch nước ngoài mới có những vấn đề này.Những trẻ em như thế này cũng có trường hợp có những vấn đề đặc biệt

 • Trẻ em nhập học trong tình trạng có những hạn chế về tiếng Nhật.
 • Vì trẻ em được nuôi dưỡng trong môi trường có phong tục, tập quán và văn hóa khác nên sẽ mất nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống ở trường học.
 • Cho dù việc giao tiếp hàng ngày không có vấn đề đi chăng nữa, nhưng ngôn ngữ trong việc học tập không được trang bị đầy đủ nên dẫn tới việc không theo kịp việc học ở trường.
 • Năng lực tiếng Nhật của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ còn nhiều hạn chế nên không thể hỗ trợ, giúp đỡ cho trẻ em trong việc học tại nhà.

Những lúc như thế này, hãy trao đổi với chúng tôi.

(Dành cho Phụ huynh học sinh và người giám hộ)

 • Phụ huynh học sinh, người giám hộ không biết dạy cho trẻ tiếng Nhật như thế nào thì tốt, không biết dạy cho trẻ em học nội dung học ở trường như thế nào thì tốt.
 • Phụ huynh học sinh, người giám hộ không nói được tiếng Nhật nhưng con em của mình lại đến tuổi đến trường (Tiểu học, Trung học).
 • Khi phụ huynh học sinh, người giám hộ muốn nhờ người phiên dịch khi trao đổi, thảo luận với giáo viên nhà trường, hoặc khi nhà trường tổ chức các sự kiện...
 • Phụ huynh học sinh, người giám học muốn được giới thiệu những nơi học tập, học tiếng Nhật bên ngoài trường học.

Chúng tôi có thể giúp đỡ, hỗ trợ những nội dung như thế này

Phái cử điều phối viên giàu kinh nghiệm.

 • Hỗ trợ, giúp đỡ trường học, trẻ em và phụ huynh học sinh khi làm thủ tục nhập học.
 • Tư vấn, đưa ra lời khuyên về những điểm cần chú ý, phương pháp hướng dẫn những trẻ em không nói được tiếng Nhật.

Tìm kiếm, bố trí và giới thiệu tình nguyện viên phiên dịch.

 • Đi cùng khi làm thủ tục nhập học.
 • Khi trao đổi thảo luận với phụ huynh học sinh, người giám hộ và trẻ em.
 • Khi liên lạc với phụ huynh học sinh, người giám hộ trong trường hợp khẩn cấp.

※Cũng có trường hợp mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm người phiên dịch


Những câu hỏi thường gặp

Trả lời:

Chương trình hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có các khóa đào tạo tiếng Nhật dành cho trẻ em; Phái cử tình nguyện viên hỗ trợ phiên dịch.

Ủy ban giáo dục thành phố Sendai xây dựng chế độ Tình nguyện viên để hỗ trợ việc học tiếng Nhật; Hỗ trợ phiên dịch và phái cử tới trường học. Hàng tuần, các tổ chức, đoàn thể có tổ chức các khóa học tiếng Nhật dành cho trẻ em.
Các khóa học dành cho phụ huynh học sinh, người giám hộ có con em chuẩn bị vào tiểu học.
Có nhiều hoạt động như định hướng, tư vấn cho việc học lên phổ thông trung học.

Vui lòng liên hệ với Quầy tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Trả lời:

Là việc những nhân viên có kinh nghiệm phong phú đưa ra những lời khuyên phù hợp cho trẻ em.

Những nhân viên có kinh nghiệm phong phú trong việc hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có yếu tố nước ngoài sẽ đưa ra những lời khuyên để trẻ thích ứng với cuộc sống ở trường học; tư vấn phương pháp hướng dẫn, chỉ đạo việc học tiếng Nhật; kiểm tra năng lực tiếng Nhật của trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ khi làm thủ tục nhập học...

※Không phải là việc phái cử người phiên dịch

Trường hợp cần thiết, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu Chương trình Hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức khác. Chi phí phái cử: Miễn phí.

Trả lời:

Chúng tôi có thể phái cử phiên dịch hỗ trợ, giúp đỡ trong ngắn hạn ví dụ như trường hợp trao đổi với phụ huynh học sinh, người giám hộ hoặc khi tiến hành làm các thủ tục...

Chúng tôi cũng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của người Nhật trong thành phố và các tình nguyện viên người nước ngoài để có thể phái cử người phiên dịch tới trường học hoặc ủy ban nhân dân thành phố. Chi phí phái cử: Miễn phí.

Tuy nhiên, phạm vi phái cử là có giới hạn (khi làm thủ tục đầu vào; khi trao đổi với phụ huynh học sinh, người giám hộ; khi tư vấn, thảo luận về lộ trình học lên các cấp cao hơn...)

Trường hợp, khi cần hỗ trợ, giúp đỡ trong dài hạn ví dụ như hỗ trợ trong giờ học thì hãy sử dụng chương trình tình nguyện viên của Ủy ban giáo dục thành phố Sendai.


Chương trình hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nước ngoài của Sendai

Là hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em của Hiệp hội Du lịch Quốc tế Sendai (SenTIA). Hoạt động này được bắt đầu từ năm tài khóa 2017.
Công dân nước ngoài ở thành phố Sendai đã vượt qua con số 10.000 người, cùng với đó, số lượng trẻ em cũng không ngừng tăng lên. SenTIA (Hiệp hội Du lịch Quốc tế Sendai) phối hợp với Thành phố Sendai, Ủy ban giáo dục Thành phố Sendai, các tổ chức, đoàn thể quần chúng tại Thành phố Sendai để tổ chức các buổi đào tạo cho các tình nguyện viên, cho người dân thành phố; phái cử điều phối viên tới các trường học; Hỗ trợ, giúp đỡ phụ huynh học sinh, người giám hộ và trẻ em có yếu tố nước ngoài.