BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 2/2月の専門相談会のお知らせ

●Ngày 4 tháng 2: Buổi tư vấn chuyên môn của Chuyên gia hành chính
Có thể tham khảo ý kiến với Chuyên gia hành chính tỉnh Miyagi về các thủ tục như Visa, tư cách lưu trú, các thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hành chính.
【Thời gian】Thứ 7 Ngày 4 tháng 2 năm 2023 13:00-16:00
Administrative-Scriveners.pdf

●Ngày 10 tháng 2: Buổi tư vấn chuyên môn của Luật sư
Có thể tham khảo ý kiến với Hội Luật sư Sendai về luật pháp liên quan đến các vấn đề trong gia đình(ly hôn, quyền nuôi con, thừa kế.v.v.), vấn đề vay nợ(nợ chồng chất.v.v.) bất động sản, tai nạn giao thông, vấn đề hợp đồng.v.v.
【Thời gian】Thứ 6 Ngày 10 tháng 2 năm 2023 13:00-16:00
Lawyers.pdf

●Ngày 24 tháng 2: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh
Có thể tham khảo ý kiến với Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưu trú.
【Thời gian】Thứ 6 Ngày 24 tháng 2 năm 2023 13:00-16:00
Immigration-Bureau.pdf

※Không tốn phí tham gia.
Có thể yên tâm vì sẽ tư vấn ở phòng riêng.
Thời gian tư vấn dành cho 1 người là 30 phút.
Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin.

※Nếu bạn muốn tham gia buổi tư vấn, khi đăng ký hãy cho chúng tôi biết những thông tin sau.
– Tên của bạn, thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)
– Tư cách lưu trú của bạn
– Điều bạn muốn được tư vấn (Khó khăn đang gặp phải)
– Bạn có cần phiên dịch không?

<<Vui lòng liên hệ tới đây để đăng ký tham gia các buổi tư vấn chuyên môn>>
Trung tâm đa văn hóa Sendai (Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai)
Số điện thoại:022-224-1919、022-265-2471/Email:tabunka@sentia-sendai.jp