BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

18/2 Dành cho trẻ em và gia đình người nước ngoài Khóa học chuẩn bị để các bé vào trường tiểu học(2/18 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)

Các trường tiểu học của Nhật Bản sẽ bắt đầu vào tháng 4. Chúng tôi sẽ mở một lớp học hỗ trợ bằng tiếng Nhật dễ hiểu và nhiều ngôn ngữ trước khi các bé nhập học cho trẻ em và phụ huynh
Trong lớp học chúng tôi sẽ nói về việc học, sinh hoạt ở trường, tiền, những đồ dùng cần thiết cần chuẩn bị cho đến khi các bé nhập học. Tiếp theo đó chúng tôi sẽ nói về việc học tiếng Nhật và các chương trình hỗ trợ bố mẹ và các bé.Ở lớp học chúng tôi sẽ nói bằng tiếng Nhật đơn giản,và chia thanh các nhóm tương ứng với từng ngôn ngữ.Nếu có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi
Phí tham gia: miễn phí

■ Ngày giờ:14:00 ~15:30 thứ bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2023
■ Địa chỉ:Phòng đào tạo trung tâm đa văn hóa Sendai
■ Đối tượng:Cha mẹ người ngoại quốc có con đang học mầm non
Chúng tôi sẽ nói bằng tiếng Nhật tuy nhiên sẽ dành thời gian cho mọi
người nói chuyện với phiên dịch viên
■ Phí tham gia:miễn phí(0円)
■ Cách đăng kí:Vui lòng đăng ký từ biểu mẫu WEB.
Biểu mẫu WEB:https://forms.gle/HtgoNiEtXpSaw2pf7

■ Hạn đăng kí:thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2023
■ Đơn vị tổ chức:Hiệp hội Du lịch Quốc tế Sendai (SenTIA)
■ Hợp tác:Ủy ban giáo dục thành phố Sendai, Hiệp hội hỗ trợ trẻ em nước ngoài
0218_Shogakkou Nyugaku Jyunbi Kouza