BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo về “Tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, gas, nguyên liệu thực phẩm, v.v… tăng vọt” của thành phố Sendai(仙台市からの「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」についてのお知らせ)

Đây là tiền trợ cấp sẽ chu cấp cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v… bị ảnh hưởng đặc biệt lớn đến kinh tế gia đình khi gánh nặng gia tăng do giá điện, gas, nguyên liệu thực phẩm, v.v… tăng vọt.

●Sẽ được trợ cấp bao nhiêu?
1 hộ gia đình 50.000 yên

●Ai có thể nhận được tiền trợ cấp?
Những hộ gia đình có đăng ký cư dân ở thành phố Sendai tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022 và tương ứng với bất kỳ trường hợp nào từ①~② sau đây đều thuộc đối tượng nhận trợ cấp.

1.Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022.
Hộ gia đình có đăng ký cư dân ở thành phố Sendai tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022 và tất cả các thành viên trong hộ gia đình không chịu thuế cư trú bình quân theo đầu người trong năm tài 2022 (có một số trường hợp ngoại lệ).

* Bao gồm cả hộ gia đình đang hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.

2.Hộ gia đình có kinh tế gia đình thay đổi đột ngột.
Hộ gia đình có thu nhập trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 giảm một cách bất ngờ, thu nhập giảm xuống gần bằng với hộ gia đình được miễn thuế cư trú.

※Trường hợp thuộc 1,2 nhưng thành viên trong gia đình đang phụ thuộc vào người chịu thuế cư trú thì cũng không thuộc hộ gia đình được nhận tiền. Hộ gia đình mà có thành viên theo điều khoản Thuế mà được miễn giảm không phải đóng thuế thì cũng không thuộc hộ được nhận tiền.

●Làm thế nào để nhận tiền?
Người thuộc hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022.
Từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 sẽ nhận được giấy tờ cần thiết để đăng ký từ thành phố Sendai.
Đối với người đã nhận được hồ sơ và tương ứng với người thuộc đối tượng trợ cấp thì hãy điền những hạng mục cần thiết và gửi lại đến thành phố Sendai.

Những người đã chuyển đến thành phố Sendai từ ngày 2 tháng 1 năm 2022 trở đi sẽ đồng loạt nhận được bưu thiếp hướng dẫn tiền trợ cấp. Trường hợp tương ứng với người thuộc đối tượng trợ cấp, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện nên vui lòng liên hệ đến số điện thoại chuyên dụng ghi trên bưu thiếp.

●Thời hạn đăng kí là đến khi nào vậy?
Hãy đăng kí trước thứ 3 ngày 31 tháng 1 năm 2023.

Số điện thoại chuyên dụng cho tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, gas, nguyên liệu thực phẩm, v.v… tăng vọt.
0120-489-048

Thời gian hoạt động:
Ngày thường từ 8:30 đến 19:00
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ:
Gồm 22 thứ tiếng như tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal, vv…

Thông tin chi tiết hãy xem ở trang chủ thành phố Sendai
Trang chủ thành phố Sendai(Tiếng Việt)
https://www.city.sendai.jp/shakai-kanri/r4_kinkyusienkyuuhukin_gaikokujin_ve.html