BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 12/12月の専門相談会のお知らせ

●Ngày 3 tháng 12: Buổi tư vấn chuyên môn của Chuyên gia hành chính
Được tham khảo ý kiến với Chuyên gia hành chính tỉnh Miyagi về các thủ tục như Visa, tư cách lưu trú, các thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hành chính.
【Thời gian】Thứ Bảy Ngày 3 tháng 12 năm 2022 13:00-16:00
Administrative-Scriveners.pdf

●Ngày 9 tháng 12: Buổi tư vấn chuyên môn của Luật sư
Được tham khảo ý kiến với Hội Luật sư Sendai về luật pháp liên quan đến các vấn đề trong gia đình(ly hôn, quyền nuôi con, thừa kế.v.v.), vấn đề vay nợ(nợ chồng chất.v.v.) bất động sản, tai nạn giao thông, vấn đề hợp đồng.v.v.
【Thời gian】Thứ Sáu Ngày 9 tháng 12 năm 2022 13:00-16:00
Lawyers.pdf

●Ngày 14 tháng 12: Buổi tư vấn chuyên môn của chuyên viên thuế
Được tham khảo ý kiến với Hội Kế toán thuế Tohoku về vấn đề tiền thuế ở Nhật Bản.
【Thời gian】Thứ Tư Ngày 14 tháng 12 năm 2022 13:00-16:00
Tax-Accountants.pdf

●Ngày 23 tháng 12: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh
Được tham khảo ý kiến với Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưu trú.
【Thời gian】Thứ sáu Ngày 23 tháng 12 năm 2022 13:00-16:00
Immigration-Bureau.pdf

※Không tốn phí tham gia.
Có thể yên tâm vì sẽ tư vấn ở phòng riêng.
Thời gian tư vấn dành cho 1 người là 30 phút.
Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin.

※Nếu bạn muốn tham gia buổi tư vấn, khi đăng ký hãy cho chúng tôi biết những thông tin sau:
– Tên của bạn, thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)
– Tư cách lưu trú của bạn
– Điều bạn muốn được tư vấn (Khó khăn đang gặp phải)
– Bạn có cần phiên dịch không?

<<Vui lòng liên hệ tới đây để đăng ký tham gia các buổi tư vấn chuyên môn>>
Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Sendai (Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai)
Số điện thoại:022-224-1919、022-265-2471/Email:tabunka@sentia-sendai.jp