BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

BUỔI TƯ VẤN CHUYÊN MÔN KẾT HỢP DÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC(Tổ chức ngày 3 tháng 12)(外国人のための合同専門相談会)

Bạn có đang gặp khó khăn trong cuộc sống tại Nhật không?
Ví dụ: đang suy nghĩ về việc sẽ ly hôn nhưng không biết phải chuẩn bị những gì, làm thêm giờ mà không được công ty trả lương, bị phân biệt đối xử vì lý do là người nước ngoài.v.v.
Chúng tôi tổ chức “Buổi tư vấn chuyên môn kết hợp dành cho người ngoại quốc” để có thể tư vấn các vấn đề giống như thế cùng một lúc.

◆Thời gian:
 10:00∼16:00 Thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm 2022

◆Hội trường:
 AER 6F Sendaishi Chushokigyou Kasseika Center (Trung tâm kích hoạt Công ty cỡ trung và nhỏ của Thành phố Sendai)
 (Sendaishi-Aobaku-Chuo1-3-1)

◆Liên hệ: Cục quản lý cư trú và xuất nhập cảnh Sendai / Ban Thanh tra
 TEL:022-256-6080

◆Thông tin chi tiết vui lòng xem ở dưới đây.
Tiếng Việt_BUỔI TƯ VẤN CHUYÊN MÔN KẾT HỢP DÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC
Tiếng Nhật_BUỔI TƯ VẤN CHUYÊN MÔN KẾT HỢP DÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC