BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Thông báo quan trọng】Đối với những người bị nhiễm virus chủng mới Corona, đang tự điều trị tại nhà ( hoặc đang nghỉ ở nhà ) chúng tôi sẽ trợ giúp bằng việc gửi thực phẩm và một số thứ khác(新型コロナウイルスに感染して、自宅療養をする人を 助けるために食べ物などを送ります)

(1) Đối tượng ( những người có thể nhận đồ hỗ trợ)
Những người đủ điều kiện từ 1 đến 3, thành phố Sendai sẽ gửi thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt đủ khoảng 1 tuần về nhà cho bạn:
1.Người bị nhiễm virus chủng mới Corona.
2.Người đang gặp khó khăn vì thiếu thực phẩm,vv…
3.Người có nguyện vọng được thành phố Sendai trợ giúp.
※Người có tiếp xúc mật thiết (người có tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh) hay người đang chờ kết quả xét nghiệm PCR không thuộc đối tượng (không thể nhận đồ hỗ trợ)
※Đến khi đồ hỗ trợ được chuyển đến sẽ mất một thời gian nhất định vì vậy trước đó hãy nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè hay sử dụng những tạp hóa trực tuyến.

(2) Đồ gửi ( đồ gửi từ thành phố Sendai )
Túi hỗ trợ những người đang tự trị liệu tại nhà
Đồ ăn ( ví dụ như cơm đóng gói ) hay những đồ dùng cần cho sinh hoạt ( ví dụ như giấy về sinh ) của khoảng 1 tuần. Không thể chọn đồ muốn được gửi.
※Đối với những trẻ bị nhiễm ( từ 0 đến 3 tuổi ) thay vì nhận gói Túi hỗ trợ những người đang trị liệu tại nhà sẽ được nhận Túi danh cho trẻ nhỏ ( bên trong có bỉm và sữa bột,vv)
Ví dụ về đồ được gửi bên trong túi


Những đồ như thế này sẽ được gửi đến

(3) Cách đăng kí
Những người khi bị nhiễm virus chủng mới Corana và quyết định trị liệu tại nhà sẽ được hướng dẫn nhận hỗ trợ từ trung tâm chăm sóc sức khỏe.
Sau đó những người có mong muốn được hỗ trợ sẽ tự mình đăng kí.
Thành phố Sendai sẽ xác nhận và sẽ chỉ gửi cho những người thuộc đối tượng được hỗ trợ.
※Cho dùng đăng kí nhưng nếu bạn không thuộc đối tượng sẽ không thể nhận hỗ trợ.

Khi đăng kí sử dụng đăng kí qua ứng dụng điện tử ( dùng máy tính hoặc điện thoại để đăng kí ) hoặc gọi điện.
Đăng kí qua ứng dụng điện tử:
https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1643974778867
※Kết quả đăng kí chúng tôi sẽ thông báo qua mail hoặc gọi điện trực tiếp.
Điện thoại 022-214-1337
※Thời gian nhận cuộc gọi: thứ 2 đến thứ 6 từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều
( Không nhận cuộc gọi vào thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ )

Hỏi đáp
Bộ phận hỗ trợ gia đình trẻ em Phòng tương lai của trẻ em
Trách nhiệm dự án hỗ trợ người tự trị liệu tại nhà Điện thoại: 022-214-1337

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên hệ tới Trung tâm đa văn hóa Sendai.
Điện thoại: 022-224-1919 ( từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều )