BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Kính gửi quý doanh nghiệp】Về tiền hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp (tiền trợ cấp của chính phủ)(事業復活支援金)

Để hỗ trợ việc duy trì hoạt động và phục hồi kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chủ kinh doanh cá thể gồm cả những người làm nghề tự do mà chịu ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, chúng tôi sẽ trợ cấp tiền mà không cần hoàn trả.

【Khoản tiền trợ cấp】
Doanh thu của Kì tiêu chuẩn (※2) – Doanh thu của tháng đối tượng(※1) x phần của 5 tháng
※1 「Tháng đối tượng」: là 1 tháng trong các tháng từ 「tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022」
※2 「Kì tiêu chuẩn」: là 1 trong các kì 「tháng 11 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019」, 「tháng 11 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020」hoặc 「tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021」

Nhưng giới hạn tối đa mức tiền nhận được thì vẫn có.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Các chủ kinh doanh cá nhân

【Đối tượng doanh nghiệp】
Những chủ doanh nghiệp cá nhân và những doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp với ① và ②
①Chịu ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới
②Ⅾoanh số của tháng đối tượng so với cùng là tháng đó trong kì tiêu chuẩn giảm hơn 50% hoặc giảm từ 30% đến 50%.
※1 「Tháng đối tượng」: là 1 tháng trong các tháng từ 「tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022」
※2 「Kì tiêu chuẩn」: là 1 trong các kì 「tháng 11 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019」, 「tháng 11 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020」hoặc 「tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021」

【Thời hạn đăng kí】
Thứ 2 ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến thứ 3 ngày 31 tháng 5 năm 2022

【Cách đăng kí】
Đăng kí qua mạng.
Trước khi đăng kí tạo tài khoản trên trang chủ của văn phòng Tiền hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp và cần phải chuẩn bị giấy tờ cần thiết trước.
※Nếu việc đăng kí qua mạng quá khó với bản thân mình có thể đến Hội trường hỗ trợ đăng kí để được trợ giúp. Phải đăng kí trước khi đến Hội trường hỗ trợ đăng kí

 Về Hội trường đăng kí https://jigyou-fukkatsu.go.jp/support/index.html(Tiếng Nhật)

 Hội trường hỗ trợ đăng kí của tỉnh Miyagi: tầng 3 tòa nhà Paseo Sendai shi, aoba ku, kasuga machi 7-32

Để biết rõ thêm chi tiết về tiền hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp hãy vào trang chủ của văn phòng tiền hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html(Tiếng Nhật)

【Liên hệ】
Số điện thoại: 0120-789-140 (không mất phí điện thoại)
03-6834-7593 (mất phí điện thoại)
Thời gian hoạt động: từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối ( thứ 7 chủ nhật hay ngày lễ đều hoạt động)