BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông tin số báo tháng 2 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !

Nội dung của tháng này được viết như dưới đây
Có thể đọc bằng cả tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt cũng như tiếng Nepal vì vậy hãy giới thiệu cho những người quen nước ngoài khác của bạn.

Tin tức của chính quyền thành phố (Tạp chí thông tin công khai)

https://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/vn/newsletter/index.html

—Mục lục—

1.KHAI BÁO THUẾ TỈNH-THỊ DÂN
2.THÔNG BÁO VỀ THUẾ
3.HÃY SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ CHO VAY TIỀN CHUẨN BỊ NHẬP HỌC
4.GÓI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU QUỐC TẾ.v.v.
5.BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ NHẬN TIỀN PHỤ CẤP HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT CHO SINH HOẠT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH ĐANG NUÔI CON CÓ THU NHẬP THẤP CHƯA?
6.THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19
7.THỰC THI THỬ NGHIỆM TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN ĐỒNG LOẠT TOÀN QUỐC J-ALERT(J-alert: Jアラートlà cảnh báo được truyền tới cư dân một cách tức thì khi xảy ra tình trạng khẩn cấp )