BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông tin số báo tháng 12 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !

Nội dung của tháng này được viết như dưới đây
Có thể đọc bằng cả tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt cũng như tiếng Nepal vì vậy hãy giới thiệu cho những người quen nước ngoài khác của bạn.

Tin tức của chính quyền thành phố (Tạp chí thông tin công khai)

https://www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/vn/newsletter/index.html

—Mục lục—

1.TỔ CHỨC BUỔI TẬP TRUNG CHO CÁC BẠN 20 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ SENDAI NĂM 2023 VÀO NGÀY 8 THÁNG 1(CHỦ NHẬT)
2.CHU CẤP QUỸ HỖ TRỢ KHẨN CẤP ĐỐI VỚI SỰ TĂNG VỌT GIÁ ĐIỆN, GAS, THỰC PHẨM .v.v.
3.THÔNG BÁO LIÊN QUAN TỚI TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19
4.CÔNG VIỆC DỊP CUỐI NĂM VÀ ĐẦU NĂM CỦA THÀNH PHỐ
5.TUYỂN NGƯỜI THUÊ NHÀ CHO NHỮNG TÒA NHÀ THỊ DOANH ―hạn đăng ký đến ngày 16 tháng 12―
6.BẮT ĐẦU HỖ TRỢ PHÍ KIỂM TRA THÍNH GIÁC CỦA TRẺ SƠ SINH
7.CÓ THỂ THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC NỘP PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ QUỐC DÂN/BẢO HIỂM Y TẾ DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN SAU(sau 75 tuổi)