Tiếng Nhật(にほんご)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2022年5月11日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2022年3月7日 Tuyển học viên!!  Lớp tiếng Nhật có hỗ trợ giữ trẻ      Phòng học tiếng Nhật(日本語ティールーム)
2022年2月28日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai(せんだい日本語講座)
2022年2月7日 【Tuyển người tham gia】「Lớp tiếng Nhật online SenTIA」12 tháng 2 đến 10 tháng 3 (SenTIAオンラインにほんご)
2022年1月31日 【Thông báo quan trọng】 Về mũi tiêm bổ sung vác xin chủng mới Corona (mũi 3)(新型コロナワクチン追加(3回目)接種)
2022年1月24日 Về nội dung yêu cầu đối với cư dân và doanh nghiệp trong tỉnh(宮城県からの大切なお願い(1月14日から))
2021年12月28日 Lớp Khu rừng tiếng Nhật đã chính thức mở quay trở lại(にほんごのもり)
2021年11月19日 Lớp Khu rừng tiếng Nhật đã chính thức mở quay trở lại(にほんごのもり)
2021年10月19日 Gửi đến những người muốn học tiếng Nhật(日本語を 勉強したい みなさんへ)
2021年10月18日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (13/12/2021~10/02/2022)