BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Thông báo quan trọng】 Về mũi tiêm bổ sung vác xin chủng mới Corona (mũi 3)(新型コロナワクチン追加(3回目)接種)

Tại thành phố Sendai hiện tại việc tiêm mũi thứ 3 vác xin chủng mới Corona ( mũi bổ sung ) đang được tiến hành.

Lần lượt theo thời gian tiêm mũi 2 sớm nhất, chúng tôi sẽ gửi phiếu tiêm chủng về ( dành cho những người trên 18 tuổi và đã qua 8 tháng kể từ ngày tiêm mũi 2 ).
Lần này thành phố Sendai sẽ gửi cho mọi người phiếu tiêm chủng như hình sau:

【Đây là phong bì đựng phiếu tiêm vác xin】

※Hình ảnh minh họa

【Phiếu tiêm chủng vác xin】

※Hình ảnh minh họa

「Phiếu tiêm chủng」「Phiếu khảo sát sơ bộ」「Chứng nhận đã tiêm phòng」được gắn liền làm 1 với nhau. Đừng tách rời hoặc cắt ra mà cầm toàn bộ như vậy đến chỗ tiêm.
Khi phiếu tiêm chủng được chuyển tới nhà là đã bắt đầu có thể hẹn để đến tiêm vác xin.
「Tiêm tập thể」được tổ chức tại các trung tâm thị dân, 「Tiêm cá nhân」được tổ chức tại các cơ sở y tế thêm vào đó là 「Tiêm quy mô lớn」 được tổ chức theo Trung tâm tiêm chủng vác xin Đại học Tohoku.

【Tại thời điểm hiện tại, có 3 điểm đặc biệt chú ý】

①Số điện thoại của tổng đài tư vấn

Số điện thoại của tổng đài tư vấn đã thay đổi vào ngày 4 tháng 1 năm 2022
Số điện thoại mới là: 0120-39-5670

② Hãng của loại vác xin được sử dụng

Tùy vào từng hội trường tiêm hay cở sở tiêm mà loại vác xin sẽ khác nhau. Có thể sẽ tiêm loại khác mũi 1,2 đã tiêm, những cũng đừng vì thế mà lo lắng vì tương tác của tiêm chủng đã được xác nhận.

③Những cơ sở y tế có thể tiêm cá nhân

Những cơ sở y tế có thể tiêm cá nhân được đăng lên trang chủ của thành phố Sendai 「ワクチン接種ポータルサイト(Cổng thông tin về tiêm chủng vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới thành phố Sendai)」. Mỗi tuần đều có cập nhật mới vì vậy trước khi đặt lịch tiêm hãy xác nhận và kiểm tra trên trang chủ chủ hoặc tổng đài tư vấn.

Ngoài ra những người vì lí do cá nhân mà vẫn chưa tiêm được mũi 1 và mũi 2, bây giờ vẫn có thể đăng kí tiêm. Hãy xác nhận thông tin về tiêm mũi 3 ( mũi bổ sung ) được ghi chi tiết trên trang chủ của thành phố Sendai 「ワクチン接種ポータルサイト(Cổng thông tin về tiêm chủng vắc-xin ngừa vi-rút corona chủng mới thành phố Sendai)」
 

Trang chủ của thành phố Sendai 「ワクチン接種ポータルサイト」( trang đã dịch ra tiếng nước ngoài )

https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/gaikokujin.html
 

Hướng dẫn tiêm chủng vắc-xin vi-rút Corona chủng mới(COVID-19)của Thành phố Sendai