BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông tin lánh nạn khi xảy ra mưa lớn đã được cập nhật mới. (大雨の避難情報が、新しくなりました)

Thông tin lánh nạn khi xảy ra mưa lớn đã được cập nhật mới.

Tại Nhật Bản, mưa lớn và bão gây ra thảm họa hàng năm. Người dân ở các khu vực nguy hiểm cần phải sơ tán.
Thông tin về sơ tán sẽ được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Thành phố Sendai cung cấp ở năm cấp độ cảnh báo.
Hãy kiểm tra thông tin trên TV, Internet hoặc email gửi đến điện thoại di động của bạn. Hãy ghi nhớ mức độ cảnh báo và ý nghĩa của nó.

● Trước khi thay đổi (thông tin cũ)

※Nếu ấn vào hình ảnh, có thể nhìn thấy hình ảnh to hơn.

● Sau khi thay đổi (thông tin mới)