BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

THÔNG BÁO VỀ TIÊM CHỦNG VẮC-XIN VIRUS CORONA CHỦNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ SENDAI(仙台市新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ)

Tại thành phố Sendai, chúng tôi đang chuẩn bị để những cư dân thành phố có nguyện vọng được tiêm chủng vắc-xin virus Corona chủng mới có thể được tiêm chủng một cách thuận lợi. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới.

Để biết chi tiết, vui lòng xem trên website của Thành phố Sendai.

>「仙台市新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ(THÔNG BÁO VỀ TIÊM CHỦNG VẮC-XIN VIRUS CORONA CHỦNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ SENDAI)」

https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/vietnamese.html【Tiếng việt/ベトナム語】

Sẽ mất một thời gian để thông tin của website trên được cấp nhật mới.
Vui lòng xem trang tiếng Nhật để biết thông tin mới nhất.
http://www.city.sendai.jp/covidvaccine/info.html【Tiếng Nhật】

 

【Tổng đài liên lạc liên quan đến tiêm chủng Vắc-xin virus Corona】

●Tổng đài liên lạc chuyên về tiêm chủng Vắc-xin virus Corona chủng mới ở thành phố Sendai●
Có thể nhận tư vấnliên quan đến tiêm chủng Vắc-xin virus Corona chủng mới.
TEL: 0570-05-5670
Thời gian tiếp nhận: Từ 8 :30 phút sáng đến 7 giờ tối (Có thể gọi điện vào cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam, tiếng Nepal.
※Nếu bạn muốn tư vấn bằng các ngôn ngữ khác ở trên, hãy gọi đến Trung tâm đa văn hóa Sendai. TEL: 022-224-1919 (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều)

 
●Trung tâm tư vấn về thăm khám bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới tỉnh Miyagi●
Có thể nhận tư vấn về phản ứng phụ.
Điện thoại: 022-398-9211
Thời gian tiếp nhận:
Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha: 24 giờ (có thể gọi điện thoại vào cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Tiếng Thái, tiếng Nepal, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Tagalog, tiếng Indonesia, tiếng Hindi: 8:30 sáng đến 6:00 chiều (chỉ các ngày thường trong tuần).
※ Số fax, địa chỉ email chuyên dụng dành cho những người có khiếm khuyết về thính giác và ngôn ngữ, v.v…
Fax: 022-200-2965 (Thời gian tiếp nhận: 24 giờ (có thể gửi vào cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Email: sodan-corona@medi-staffsup.com
(Thời gian tiếp nhận: 8:30 sáng đến 5:15 chiều)

 
●TỔNG ĐÀI LIÊN LẠC BỘ Y TẾ, LAO ĐỘNG VÀ PHÚC LỢI VẮC-XIN VIRUS CORONA CHỦNG MỚI●
Có thể tư vấn toàn bộ liên quan đến vắc-xin virus Corona chủng mới.
TEl: 0120-761770 (gọi miễn phí)
Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái Lan, tiếng Việt Nam
Thời gian tiếp nhận: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha (Từ 9h sáng đến 9h tối))
Tiếng Thái Lan (Từ 9h sáng đến 6h chiều)
Tiếng Việt Nam (Từ 10h sáng đến 7h tối)