BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai(せんだい日本語講座)※Buổi hướng dẫn và kiểm tra phân loại lớp sẽ hoãn lại

※Buổi hướng dẫn và kiểm tra phân loại lớp của “Khóa học tiếng Nhật Sendai” được dự kiến tổ chức vào ngày 13 tháng 4 (Thứ ba) sẽ dời sang ngày 7 tháng 5 (Thứ sáu) để phòng ngừa sự lây lan của bệnh nhiễm virus corona chủng mới. Để biết thông tin mới nhất, vui lòng kiểm tra trên trang chủ của SenTIA, v.v…

Khóa học tiếng Nhật Sendai là lớp học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài.
Có nhiều lớp học tương ứng với mỗi cấp độ tiếng Nhật.
Khai giảng từ ngày 11 tháng 5.
Học phí là miễn phí (không bao gồm tiền sách giáo khoa)
Địa chỉ tại Nhà văn hóa Trung tâm quận Aoba.
Người muốn tham gia cần phải đăng ký.
◆Buổi hướng dẫn và kiểm tra phân loại lớp:
Các lớp sơ cấp 1~3: từ 10:00, Thứ ba ngày 7/5
Các lớp từ trung cấp trở lên: 11:30, Thứ ba ngày 7/5
(※Người muốn tham gia cần phải làm bài kiểm tra phân lớp này)
◆Thời gian khóa học: từ thứ tư ngày 11/5 đến thứ sáu ngày 10/9
◆Ngày học: từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần(Các ngày học khác nhau với từng lớp học)
◆Địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm quận Aoba(Số 2-1-4, Ichiban-cho, Aoba-ku)
◆Các lớp học: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Kanji,…
◆Học phi: miễn phí (không bao gồm tiền sách giáo khoa)
◆Giáo viên: Hiệp hội hỗ trợ công dân thành phố quốc tế Sendai Tổ chức phi lợi nhuận ICAS
◆Thông tin lớp học và Bản đăng ký theo đường link dưới đây:
http://int.sentia-sendai.jp/v/life/japanese_lesson3.html

※Do áp dụng chính sách phòng chống bệnh truyền nhiễm virus Corana chủng mới, nên thời gian của một giờ học sẽ được rút ngắn lại, số lượng học sinh cũng sẽ giảm.
Khi đủ số người đăng ký, chúng tôi sẽ đóng thời hạn tuyển sinh.
※Khi làm bài kiểm tra chia lớp và tham gia giờ học, vui lòng đo nhiệt độ cơ thể trước tại nhà và đeo khẩu trang.
※Những người vừa mới đến Nhật, xin vui lòng ở nhà tự cách ly 2 tuần trước khi đến lớp học.
※Lịch trình có thể bị thay đổi hoặc tạm ngừng theo chính sách phòng chống bệnh truyền nhiễm virus Corana.