Người tình nguyện tiếng Nhật SenTIA

Nhằm mục đích giúp đỡ việc học tiếng Nhật cho những ai bận vì công việc hoặc nuôi con mà không thể tham gia khóa học tiếng Nhật Sendai, chúng tôi xin giới thiệu những tình nguyện viên giúp đỡ tiếng Nhật.

※Vì ảnh hưởng lan rộng của chủng vi rút mới corona, trong khoảng thời gian sắp tới việc hỗ trợ học tập tiếng Nhật sẽ dùng bằng hình thức online.

Đối tượng Trình độ tiếng Nhật Nhập môn hoặc Sơ cấp, gặp khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.
Kì hạn Nguyên tắc từ khi bắt đầu hỗ trợ đến kết thúc là 1 năm.
Học phí Miễn phí.
  (Tuy nhiên Học viên sẽ trả những tiền phát sinh khi hỗ trợ học như tiền copy tiền sách giáo khoa hay tiền đi lại của tình nguyện viên)
Đăng kí Điền thông tin vào giấy đăng kí và đem đến Trung tâm đa văn hóa Sendai (bên trong Trung tâm quốc tế Sendai)

※Không nhận gửi qua bưu điện hoặc mail.

Câu hỏi thường gặp

Q1. Hỗ trợ học sẽ bắt đầu diễn ra như thế nào?

A1. (1)SenTIA sẽ giới thiệu tình nguyện viên cho bạn. (2)Bạn và tình nguyện viên sẽ gặp nhau và quyết định nội dung học. (3)Nếu không có vấn đề gì khúc mắc, việc giúp đỡ học sẽ bắt đầu.

Q2. Hỗ trợ học tập sẽ được thực hiện ở đâu?

A2. Nơi hỗ trợ học tập sẽ là Trung tâm đa văn hóa Sendai (bên trong Trung tâm quốc tế Sendai), các công trình công cộng, cafe,vv.

Q3. Tình nguyện viên là những người như thế nào?

A3. Có rất nhiều kiểu người hỗ trợ, có những người mới là lần đầu hỗ trợ học tiếng Nhật có những người đã nhiều lần hỗ trợ. Hãy cùng với tình nguyện viên của mình nói chuyện và chọn ra những gì mình muốn học.

Q4. Những phí phát sinh khi học ai sẽ trả?

A4. Về cơ bản tiền phát sinh sẽ do Học viên trả. Ví dụ như tiền đi lại của tình nguyện viên, tiền sách giáo khoa, tiền copy.