Language Menu

Quầy thông tin, tư vấn

Chúng tôi cung cấp thông tin có ích cho cuộc sống bằng nhiều ngôn ngữ dành cho cư dân người nước ngoài.

Chúng tôi hỗ trợ tư vấn về cuộc sống cho cư dân người nước ngoài, tư vấn liên quan đến xây dựng một cộng đồng cộng sinh đa văn hóa.

Với tư cách là “Phòng hướng dẫn chuyến thăm Nhật Bản” được chỉ định bởi Tổ chức du lịch chính phủ Nhật Bản (JNTO) (http://www.jnto.go.jp/jpn/), chúng tôi cũng cung cấp thông tin du lịch tập trung ở thành phố Sendai và vùng lân cận.

Điện thoại: 022-224-1919, 022-265-2471

9:00 sáng ~ 5:00 chiều hằng ngày (Trừ những ngày đóng cửa: khoảng 1,2 ngày trong tháng)

Tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ

Chúng tôi nhận tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ.

Ngôn ngữ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Tagalog, tiếng Thái Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Indonesia, tiếng Italia, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Mã Lai, tiếng Khmer, tiếng Myanma, tiếng Mông Cổ, tiếng Sinhala, tiếng Hindi, tiếng Bengal, tiếng Ukraina

※ Tiếng Trung, Tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal, mỗi tuần sẽ có 1 hoặc 2 lần nhân viên tư vấn bằng tiếng nước ngoài hỗ trợ tại Trung tâm đa văn hóa Sendai. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

※ Cũng có trường hợp hỗ trợ bằng Điện thoại hỗ trợ thông dịch (điện thoại giữa 3 người).

Trung tâm đa văn hóa Sendai[131KB:PDF]

Tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn

Có thể nhận tư vấn về tư cách lưu trú, pháp luật, thủ tục hành chính, tiền thuế… hãy liên hệ để biết thêm chi tiết ngày giờ tổ chức và cách thức đăng ký.

Cơ quan phối hợp: Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh Sendai, Hội luật sư thành phố Sendai, Hội chuyên viên hành chính tỉnh Miyagi, Cục Lao động Miyagi, Hội chuyên viên thuế Tohoku

Điện thoại hỗ trợ thông dịch

Khi cần cung cấp thông tin cho cư dân người nước ngoài, khách du lịch người nước ngoài, người tạm trú ngắn hạn, hay trường hợp gặp khó khăn khi làm thủ tục bằng tiếng Nhật tại văn phòng hành chính quận, nhân viên và tình nguyện viên sẽ sử dụng trio-phone (điện thoại giữa 3 người) để hỗ trợ giao tiếp.

Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái Lan, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog,tiếng Nepal, tiếng Italia, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Mã Lai, tiếng Khmer, tiếng Myanma, tiếng Mông Cổ, tiếng Sinhala, tiếng Hindi, tiếng Bengal, tiếng Ukraina

Điện thoại: 022-224-1919

9:00 sáng ~ 5:00 chiều hằng ngày (Trừ những ngày đóng cửa: khoảng 1,2 ngày trong tháng)

Nhóm tình nguyện hỗ trợ người nước ngoài OASIS
( http://samidare.jp/oasis/)

  • Tư vấn tại Trung tâm đa văn hóa Sendai

    Thứ ba, thứ sáu: 1:00 chiều ~ 4:00 chiều

  • Tình nguyện viên đi cùng

    Thành viên của Hội hỗ trợ người nước ngoài OASIS cung cấp dịch vụ đi cùng hỗ trợ việc làm thủ tục tại các quầy làm thủ tục, dành cho những người nước ngoài bất an trong giao tiếp bằng tiếng Nhật, chưa quen với cuộc sống ở Nhật.

Quay lại đầu trang