Language Menu

Quầy thông tin, tư vấn

Chúng tôi cung cấp thông tin có ích cho cuộc sống bằng nhiều ngôn ngữ dành cho người nước ngoài

Chúng tôi hỗ trợ tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài, tư vấn liên quan đến xây dựng một cộng đồng đa văn hóa.

Với tư cách là “Trung tâm thông tin Visit Japan” được chỉ định bởi Tổ chức du lịch quốc gia (JNTO) (http://www.jnto.go.jp/jpn/), chúng tôi cũng cung cấp thông tin du lịch của thành phố Sendai và vùng lân cận.

Điện thoại: 022-224-1919, 022-265-2471

Hằng ngày 9:00 sáng ~ 5:00 chiều (Trừ những ngày đóng cửa: khoảng 1,2 ngày trong tháng)

Tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ

Chúng tôi nhận tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ.

Ngôn ngữ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Indonesia, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Malaysia, tiếng Khmer, tiếng Myanma, tiếng Mông Cổ, tiếng Sinhala, tiếng Hindi

※ Tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal, mỗi tuần sẽ có 1 lần nhân viên tư vấn bằng tiếng nước ngoài hỗ trợ tại Trung tâm đa văn hóa Sendai. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

※Cũng có trường hợp hỗ trợ bằng Điện thoại hỗ trợ thông dịch (điện thoại giữa 3 người).

Trung tâm đa văn hóa Sendai[551KB:PDF]

Tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn

Có thể thảo luận về các vấn đề khó khăn liên quan đến tư cách lưu trú, pháp luật, công việc, thủ tục hành chính, thuế,... Ngày giờ tổ chức và cách thức đăng kí xin hãy xem tại đây.

Cơ quan phối hợp: Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai, Hiệp hội luật sư thành phố Sendai, Hiệp hội chuyên viên hành chính tỉnh Miyagi, Cục Lao động Miyagi, Hiệp hội Kế toán thuế Tohoku

Điện thoại hỗ trợ thông dịch

Khi cần cung cấp thông tin cho cư dân người nước ngoài, khách du lịch người nước ngoài, người tạm trú ngắn hạn, hay trường hợp gặp khó khăn khi làm thủ tục bằng tiếng Nhật tại văn phòng hành chính quận, nhân viên và tình nguyện viên sẽ sử dụng trio-phone (điện thoại giữa 3 người) để hỗ trợ giao tiếp.

Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Malaysia, tiếng Khmer, tiếng Myanma, tiếng Mông Cổ, tiếng Sinhala, tiếng Hindi

Điện thoại: 022-224-1919

Hằng ngày 9:00 sáng ~ 5:00 chiều (Trừ những ngày đóng cửa: khoảng 1,2 ngày trong tháng)

Nhóm tình nguyện hỗ trợ người nước ngoài OASIS
( http://samidare.jp/oasis/)

  • Tư vấn tại Trung tâm đa văn hóa Sendai

    Thứ hai, thứ năm: 1:00 chiều ~ 4:00 chiều
    Thứ ba, thứ tư, thứ sáu: 10:00 sáng ~ 4:00 chiều

  • Tình nguyện viên đi cùng

    Thành viên của Hội hỗ trợ người nước ngoài OASIS cung cấp dịch vụ đi cùng hỗ trợ việc làm thủ tục tại các cửa hành chính, dành cho những người nước ngoài gặp lo lắng trong giao tiếp bằng tiếng Nhật, chưa quen với cuộc sống ở Nhật.

Quay lại đầu trang