ブログ国際化事業部からのお知らせ

Thông báo của Thành phố Sendai liên quan đến dịch Virus Corona chủng mới 2 (Đối với những người đang gặp khó khăn về tiền sinh hoạt phí) (ベトナム語)

1. “Quỹ cho vay phúc lợi cuộc sống”(生活福祉資金貸付制度)
(Đây là chế độ đặc biệt cho vay tiền chi phí sinh hoạt)

「Quỹ cho vay nhỏ khẩn cấp」 và 「Quỹ cho vay hỗ trợ tổng hợp (lần đầu)」của Hiệp hội phúc lợi xã hội thành phố Sendai đã kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022.
 

Tiền hỗ trợ tự lập cho những người gặp khó khăn trong sinh hoạt do chứng bệnh truyền nhiễm chủng mới Corona

Sau kết thúc của việc cho vay thêm tiền hỗ trợ tổng hợp cho những trường hợp đặc biệt của hiệp hội phúc lợi xã hội, sẽ lấy những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống để làm đối tượng trợ cấp tiền hỗ trợ tự lập cho những người gặp khó khăn trong sinh hoạt.
Để biết thêm về cách đăng kí và số tiền hỗ trợ,vv hay xem kĩ hơn trên trang chủ của thành phố hoặc liên hệ với chúng tôi.

→Trang của thành phố Sendai [ Tiền hỗ trợ tự lập cho những người gặp khó khăn trong sinh hoạt do chứng bệnh truyền nhiễm chủng mới Corona ( kì hạn đăng kí đã kéo dài đến ngày 31 tháng 12 )「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(申請期間が12月31日まで延長されました)」] ( tiếng Nhật )

Liên hệ: Trung tâm văn phòng Tiền hỗ trợ tự lập cho những người gặp khó khăn trong sinh hoạt do chứng bệnh truyền nhiễm chủng mới Corona
022-748-5245 022-748-5246 ( ngày thường từ 9 giờ đến 18 giờ)

 

2. Trao đổi về công việc và tiền sinh hoạt

Có thể trao đổi về công việc, sinh hoạt với các nhà chuyên môn

① Trung tâm Wansuteppu – trao đổi về cuộc sống và công việc ở Thành phố Sendai(生活自立・仕事相談センター)

(Hệ thống hỗ trợ độc lập cho người gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc)
Có thể trao đổi về cuộc sống và tìm việc làm
【Đối tượng】
Người không có tiền để trang trải cuộc sống, người đang gặp khó khăn trong tìm việc làm,…
【Nơi hướng dẫn】
Trung tâm Wansuteppu – trao đổi về cuộc sống và công việc ở Thành phố Sendai
Số điện thoại: 022-395-8865
Thời gian mở cửa: Từ 9 giờ đến 18 giờ (Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)

② Viện trợ tiền để đảm bảo cuộc sống(住居確保給付金)

Trả tiền thuê nhà cho chủ nhà thay cho những người gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà do mất việc, thu nhập giảm do Virus Corona.
Thời hạn có thể thanh toán là 3 tháng, và tối đa là 9 tháng.
※ Thời hạn đăng ký là đến hết ngày 31/12/2022, nhưng đối với những người có đủ điều kiện thì vẫn có thể đăng ký được( tùy trường hợp). Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tới những địa chỉ bên dưới.
trang mạng「Viện trợ tiền để đảm bảo cuộc sống」 (dành cho người nước ngoài)(tiếng Nhật)

【Đối tượng】
Người không có việc và không thể trả được tiền nhà,… (Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra tại văn phòng Quận)
※ Về nguyên tắc, những người sống trong nhà trọ tập thể, phòng ở ghép, ký túc xá, vv… mà không có hợp đồng thuê nhà thì không thuộc đối tượng trên.
【Nơi hướng dẫn】
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ thứ nhất Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Quản lý chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

③ Bảo hộ cuộc sống(生活保護)

Những người gặp khó khăn không có tiền để trang trải cuộc sống có thể được nhận tiền hỗ trợ.
【Đối tượng】
Người người không có thu nhập, gặp khó khăn trong cuộc sống,…
※Tùy theo từng loại visa, có những người không thuộc đối tượng của mục này
【Nơi hương dẫn】
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ thứ nhất, Phòng bảo hộ thứ 2 Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Quản lý chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

> Trang web thành phố Sendai
Bảo hộ cuộc sống (tiếng Nhật)

 

3. Đối ứng với người đăng ký nhà công cộng (公営住宅)

Chính phủ yêu cầu các khu phố đang cho thuê nhà công cộng hỗ trợ sao cho những người đăng ký mới có thể dễ dàng thuê được nhà công cộng.

> Trang web thành phố Sendai
Về cung cấp nhà ở thành phố cho những người gặp khó khăn về nhà ở do ảnh hưởng của bệnh coronavirus chủng mới (tiếng Nhật)

【Liên hệ】
Bộ phận quản lý nhà ở thành phố, Phòng phát triển đô thị
ĐT:022-214-8387
Fax:022-268-2963
Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20221011)