नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(ネパール語コロナウイルス情報)国際化事業部からのお知らせ

2021年2月18日 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ネパール語
2021年1月20日 नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिनको लागिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तरिका(新型コロナウイルスを 広げない ごみの出し方)
2020年12月24日 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामकरोग:नयाँवर्षको बिदाको लागिको परामर्श काउन्टर (新型コロナウイルス感染症:年末年始の相談窓口)
2020年12月18日 मियागी प्रान्त・सेन्दाई सिटी・मियागी प्रान्त चिकित्सा संगठन・सेन्दाई सिटी चिकित्सा संगठन मियागी प्रान्त कोरोना भाइरस संकटघोषणा(宮城県・仙台市・宮城県医師会・仙台市医師会 宮城県新型コロナ危機宣言)
2020年12月11日 【नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक】इमिग्रेशन ब्युरो अफ जापान, फरेन रेसिडेन्स सपोर्ट सेन्टरकी प्रमुख आओयामाका अनुसार कोभिड-१९ संक्रमण हुने उच्च जोखिमका पाँच अवस्था यसप्रकार छन् ।(感染リスクが高まる「5つの場面」)【नेपाली ネパール語】
2020年11月2日 【नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(新型コロナウイルス情報)】संक्रामक रोगको रोकथाममा ध्यान पुर्याउनुहोस (समारोह तथा पार्टीहरुको बारेमा ) 感染症予防に気をつけてください(イベントや食事会について)
2020年10月27日 व्यावसायिक स्कुल (सेम्मोन गाक्कोउ) मा धेरै व्यक्तिहरुलाइ नयाँ कोरोनाभाइरसको संक्रमण भयो 〔अक्टोबर 26 तारिख〕 (10/26 新型コロナウイルス 大規模クラスター発生について)
2020年10月23日 [ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा] घरभाडा सहायता अनुदान रकमको बारेमा(家賃支援給付金)ネパール語
2020年9月8日 नवजात शिशुहरूको लागिको विशेष अनुदान कोष (भर्खर जन्मिएका शिशुहरुको लागिको पैसा)(新生児臨時特別給付金)
2020年7月22日 【श्रमिक तथा श्रमदाताका सबै महानुभावहरुमा】「कोरोना भाइरस संक्रमण बिरुद्ध सघाउ ब्यवसाय बन्द सहायता कोष・अनुदान रकम」को सम्बन्धमा (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)ネパール語