ブログ国際化事業部からのお知らせ

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ CUỐI VÀ ĐẦU NĂM CỦA KORYU CORNER

 Koryu Corner sẽ đóng cửa vào dịp cuối và đầu năm trong khoảng thời gian sau.

 Từ ngày 28 tháng 12 năm 2017 (Thứ 5) đến ngày 4 tháng 1 năm 2018 (Thứ 5)

 Trong khoảng thời gian này, số điện thoại liên lạc 022-265-2471 và số điện thoại hỗ trợ thông dịch 022-224-1919 sẽ dừng hoạt động .
 Ngoài ra, thư viện cũng không tiếp nhận việc mượn và trả sách.
 Mong quý khách thông cảm.

 Chúng tôi sẽ bắt đầu mở cửa lại từ ngày 5 tháng 1 năm 2018 (Thứ 6).
 Chúc quý khách một năm mới tốt lành.

~ Về việc phân phát lịch ~
 Từ ngày 5 tháng 1 năm 2018, các loại lịch của năm 2018 sẽ được phân phát tại Koryu Corner.
 * Số lượng có hạn.