ブログ国際化事業部からのお知らせ

【Kính gửi Quý doanh nghiệp】 「Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Sendai duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh (Tài chính hỗ trợ sản xuất khu vực Thành phố Sendai)」(仙台市地域産業支援金)ベトナム語

※ Chúng tôi đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký.

Để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân kinh doanh độc lập có thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Sendai sẽ Hỗ trợ tài chính cho đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây nhiễm của virus corona thể mới
※ Những đơn vị đăng ký nhận hỗ trợ tài chính từ tổ chức Tài chính hợp tác sản xuất khu vực Thành phố Sendai sẽ không được nhận tiền hỗ trợ từ chương trình này.

【Tiền hỗ trợ】

1 đơn vị: 20 man yên. 

【Đối tượng】

Đối tượng của Chương trình là những đơn vị thỏa mãn cả 3 điều kiện dưới đây (Cũng có trường hợp không thuộc đối tượng của Chương trình.)

①Những đơn vị không phải doanh nghiệp lớn, có trụ sở chính, cửa hàng, văn phòng trong thành phố. (※1)
②Những đơn vị hoạt động từ trước tháng 3/2020 và sau này vẫn có nguyện vọng tiếp tục duy trì hoạt động.
③Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6, do ảnh hưởng bởi sự lây lan của virus corona thể mới, thu nhập từ hoạt động kinh doanh giảm 50% so với cùng tháng của năm trước.(※2)

(※1) Những tổ chức pháp nhân không phải là công ty, trong đó bao gồm cả những tổ chức Pháp nhân NPO, Pháp nhân nông nghiệp, Pháp nhân y tế…Trường hợp là cá nhân thì là những cá nhân có đăng ký cư trú hoặc nộp thuế trong thành phố có thu nhập sự nghiệp cao hơn tiền lương sẽ là đối tượng của Chương trình.
(※2) Đối với những đơn vị được thành lập hoặc mở rộng từ sau thời điểm tháng 1/2019, nếu đáp ứng được các điều kiện điều kiện sẽ là đối tượng đặc biệt.

【Phương pháp đăng ký】

Khi đăng ký, gửi các giấy tờ cần thiết qua bưu điện.
Có thể tải Bản cam kết, Đơn đăng ký, tem ghi họ tên, địa chỉ từ website của Thành phố Sendai.
Ngoài ra còn có các giấy tờ cần thiết khác. Quý vị hãy xem trên website của Thành phố Sendai.

Website của Thành phố Sendai「Liên quan đến Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Sendai duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh(Tài chính hỗ trợ sản xuất khu vực Thành phố Sendai)」
https://www.city.sendai.jp//kikakushien/shienkin.html(tiếng Nhật)

【Thời gian đăng ký】

Thứ 4 ngày 13/5/2020 – thứ 4 ngày 15/7/2020 (Theo dấu bưu điện)

Để biết chi tiết về việc đăng ký, quý vị hãy xem「Hướng dẫn đăng ký」có trên website của Thành phố Sendai.
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/documents/shienkin_tebiki_200518.pdf(tiếng Nhật)

【Liên hệ】

①Số điện thoại chuyên dụng.
Quý vị có thể đặt các câu hỏi liên quan đến việc đăng ký thông qua số điện thoại chuyên dụng.

Số điện thoại: 0570-085894
Thời gian tiếp nhận: 8:30 – 17:00 các ngày trong tuần.
※ Trong tháng 5: Tiếp nhận liên lạc cả thứ 7 và chủ Nhật.

②Quầy đặc biệt hỗ trợ soạn thảo Đơn đăng ký (Đặt lịch hẹn trước)
Quý vị có thể đặt các câu hỏi liên quan đến việc soạn thảo Đơn đăng ký.

Cách thức đặt lịch hẹn: Tiếp nhận bằng「Số điện thoại chuyên dụng(0570-085894)」
Thời gian làm việc: 9:00 – 17:00 các ngày trong tuần.
※ Ngày 16/5, 17/5: Làm việc bình thường.
Địa điểm: Trung tâm cứu trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố Sendai. 仙台市中小企業活性化センター内(Tầng 5, tòa nhà AER, địa chỉ 1-3-1 Chuo – Aoba – Sendai 仙台市青葉区中央1-3-1 AER5階).

 
Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20200518)