ブログ国際化事業部からのお知らせ

Thông báo của Thành phố Sendai liên quan đến dịch Virus Corona chủng mới 2 (Đối với những người đang gặp khó khăn về tiền sinh hoạt phí) (ベトナム語)

1. “Quỹ cho vay phúc lợi cuộc sống”(生活福祉資金貸付制度)
(Đây là chế độ đặc biệt cho vay tiền chi phí sinh hoạt)

Hiệp hội phúc lợi xã hội thành phố Sendai đặc biệt cho vay tiền đối với những người hiện đang cần tiền do bị nghỉ việc hoặc mất việc làm, gặp khó khăn trong cuộc sống vì bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới.

※Điểm cần chú ý khi đăng ký vay >PDF

① Quỹ cho vay nhỏ khẩn cấp

【Đối tượng】
Các hộ gia đình, cá nhân bị giảm thu nhập (tiền lương) và cần vay khẩn cấp tiền để duy trì cuộc sống.

【Số tiền vay】
Tối đa 100.000 yên (Trường hợp đặc biệt chẳng hạn như trường học nghỉ v.v., có thể vay tối đa 200.000 yên)

【Hoàn trả (việc trả lại tiền vay)】
Về nguyên tắc, mỗi tháng hoàn trả bằng cách rút từ tài khoản ngân hàng (Trả trong vòng 2 năm)
※Bắt đầu hoàn trả từ sau 0~12 tháng kể từ ngày vay

【Lãi suất cho vay / người bảo lãnh】
Không lãi suất / không cần người bảo lãnh

【Thông tin chi tiết】
PDF「Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời」

※Không đến trực tiếp, hãy gọi điện thoại để được hướng dẫn.
※Hồ sơ đăng ký vay:
①Thẻ lưu trú ②Sổ tài khoản ngân hàng ③Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm sức khỏe ④Con dấu ⑤Giấy đăng ký cư trú

※ Sau khi đăng ký vay, sẽ có cuộc thẩm tra. Sau khi thẩm tra, có những trường hợp không được vay tiền.
※ Đến thời hạn trả tiền, có trường hợp được miễn trừ việc trả lại tiền đó là những hộ gia đình thu nhập tiếp tục giảm mà được miễn thuế cư trú(Những người không phải trả tiền thuế cư trú vì là trường hợp đặc biệt).

【Nơi hướng dẫn】
Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Thành phố Sendai
Số điện thoại: 070-1398-1681、070-3105-3485、080-9190-5476、090-6088-4507、080-9190-2546、080-7998-2206、080-4478-5025、090-6071-5795

※Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần từ 9 giờ đến 16 giờ (Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)
※Các số liên lạc trên được sử dụng đến hết tháng 8/2022.
※Trong trường hợp có nhiều người gọi đến để được hướng dẫn, có thể sẽ mất thời gian để chờ hướng dẫn.

 

② Quỹ cho vay hỗ trợ tổng hợp

【Đối tượng】
Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vi rút corona chủng mới, khó khăn trong cuộc sống do giảm thu nhập hay thất nghiệp v.v., khó duy trì cuộc sống thường ngày
※Mở rộng phạm vi trước đây chỉ giới hạn các hộ gia đình có thu nhập thấp.
※Nếu thu nhập giảm do ảnh hưởng của vi rút corona chủng mới, cho dù không phải là tình trạng thất nghiệp thì cũng thuộc đối tượng.
※ Từ ngày 5/8/2020, những người có tư cách lưu trú không phải là “vĩnh trú đặc biệt” và “vĩnh trú thông thường” cũng có thể nộp đơn xin vay Quỹ hỗ trợ tổng hợp. Những người không phải là người vĩnh trú vui lòng không tải mẫu đơn xin, mà hãy liên lạc với số điện thoại chuyên dụng dưới đây tại phần 【Nơi hướng dẫn】

【Số tiền vay】
(Gia đình gồm 2 người trở lên) tối đa 200.000 yên / tháng
(Đơn thân) tối đa 150.000 yên / tháng. Thời gian cho vay: tối đa 3 tháng

【Hoàn trả (việc trả lại tiền vay)】
Mỗi tháng hoàn trả bằng cách rút từ tài khoản ngân hàng (Trả trong vòng 10 năm)
※Bắt đầu hoàn trả từ sau 0~12 tháng kể từ ngày vay

【Lãi suất cho vay / người bảo lãnh】
Không lãi suất / không cần người bảo lãnh

【Nơi hướng dẫn】
Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Thành phố Sendai
Số điện thoại: 070-1398-1681、070-3105-3485、080-9190-5476、090-6088-4507、080-9190-2546、080-7998-2206、080-4478-5025、090-6071-5795

※Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần từ 9 giờ đến 16 giờ (Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)
※Các số liên lạc trên được sử dụng đến hết tháng 8/2022.
※Trong trường hợp có nhiều người gọi đến để được hướng dẫn, có thể sẽ mất thời gian để chờ hướng dẫn.

 

③ Tiền hỗ trợ tự lập cho những người gặp khó khăn trong sinh hoạt do chứng bệnh truyền nhiễm chủng mới Corona

Sau kết thúc của việc cho vay thêm tiền hỗ trợ tổng hợp cho những trường hợp đặc biệt của hiệp hội phúc lợi xã hội, sẽ lấy những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống để làm đối tượng trợ cấp tiền hỗ trợ tự lập cho những người gặp khó khăn trong sinh hoạt.
Để biết thêm về cách đăng kí và số tiền hỗ trợ,vv hay xem kĩ hơn trên trang chủ của thành phố hoặc liên hệ với chúng tôi.

→Trang của thành phố Sendai [ Tiền hỗ trợ tự lập cho những người gặp khó khăn trong sinh hoạt do chứng bệnh truyền nhiễm chủng mới Corona ( kì hạn đăng kí đã kéo dài đến ngày 31 tháng 8 )「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(申請期間が8月31日まで延長されました)」] ( tiếng Nhật )

Liên hệ: Trung tâm văn phòng Tiền hỗ trợ tự lập cho những người gặp khó khăn trong sinh hoạt do chứng bệnh truyền nhiễm chủng mới Corona
022-748-5245 022-748-5246 ( ngày thường từ 9 giờ đến 18 giờ)

 

2. Trao đổi về công việc và tiền sinh hoạt

Có thể trao đổi về công việc, sinh hoạt với các nhà chuyên môn

① Trung tâm Wansuteppu – trao đổi về cuộc sống và công việc ở Thành phố Sendai(生活自立・仕事相談センター)

(Hệ thống hỗ trợ độc lập cho người gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc)
Có thể trao đổi về cuộc sống và tìm việc làm
【Đối tượng】
Người không có tiền để trang trải cuộc sống, người đang gặp khó khăn trong tìm việc làm,…
【Nơi hướng dẫn】
Trung tâm Wansuteppu – trao đổi về cuộc sống và công việc ở Thành phố Sendai
Số điện thoại: 022-395-8865
Thời gian mở cửa: Từ 9 giờ đến 18 giờ (Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)

② Viện trợ tiền để đảm bảo cuộc sống(住居確保給付金)

Trả tiền thuê nhà cho chủ nhà thay cho những người gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà do mất việc, thu nhập giảm do Virus Corona.
Thời hạn có thể thanh toán là 3 tháng, và tối đa là 9 tháng.

trang mạng「Viện trợ tiền để đảm bảo cuộc sống」(tiếng Nhật)

【Đối tượng】
Người không có việc và không thể trả được tiền nhà,… (Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra tại văn phòng Quận)
※ Về nguyên tắc, những người sống trong nhà trọ tập thể, phòng ở ghép, ký túc xá, vv… mà không có hợp đồng thuê nhà thì không thuộc đối tượng trên.
【Nơi hướng dẫn】
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ thứ nhất Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Quản lý chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

③ Bảo hộ cuộc sống(生活保護)

Những người gặp khó khăn không có tiền để trang trải cuộc sống có thể được nhận tiền hỗ trợ.
【Đối tượng】
Người người không có thu nhập, gặp khó khăn trong cuộc sống,…
※Tùy theo từng loại visa, có những người không thuộc đối tượng của mục này
【Nơi hương dẫn】
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ thứ nhất, Phòng bảo hộ thứ 2 Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Quản lý chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

 

3. Đối ứng với người đăng ký nhà công cộng (公営住宅)

Chính phủ yêu cầu các khu phố đang cho thuê nhà công cộng hỗ trợ sao cho những người đăng ký mới có thể dễ dàng thuê được nhà công cộng.

> Trang web thành phố Sendai
Về cung cấp nhà ở thành phố cho những người gặp khó khăn về nhà ở do ảnh hưởng của bệnh coronavirus chủng mới (tiếng Nhật)

【Liên hệ】
Bộ phận quản lý nhà ở thành phố, Phòng phát triển đô thị
ĐT:022-214-8387
Fax:022-268-2963
Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20220616)