ブログ国際化事業部からのお知らせ

Thông báo của Thành phố Sendai liên quan đến dịch Virus Corona chủng mới 2 (Đối với những người đang gặp khó khăn về tiền sinh hoạt phí) (ベトナム語)

1. “Quỹ cho vay phúc lợi cuộc sống”(生活福祉資金貸付制度)
(Đây là chế độ đặc biệt cho vay tiền chi phí sinh hoạt)

① Quỹ cho vay nhỏ khẩn cấp

【Đối tượng】
Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vi rút corona chủng mới, giảm thu nhập do nghỉ làm v.v., cần cho vay khẩn cấp và tạm thời để duy trì sinh kế
※Mở rộng phạm vi trước đây chỉ giới hạn các hộ gia đình có thu nhập thấp v.v.
※Nếu thu nhập giảm do ảnh hưởng của vi rút corona chủng mới, cho dù không phải là tình trạng nghỉ làm thì cũng thuộc đối tượng.

【Giới hạn cho vay cao nhất】
Trường hợp đặc biệt do nghỉ làm ở trường học v.v., người kinh doanh cá nhân v.v. là trong 200.000 yên
Trường hợp khác là trong 100.000 yên
※Trường hợp đặc biệt có thể vay đến 20 vạn yên

【Thời gian hoãn trả】
Trong 1 năm
※Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 2 tháng.

【Hạn chót thanh toán】
Trong 2 năm
※Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 12 tháng.

【Lãi suất cho vay / người bảo lãnh】
Không lãi suất / không cần

【Thông tin chi tiết】
PDF「Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời」

Không đến trực tiếp, hãy gọi điện thoại để được hướng dẫn.
※Hồ sơ đăng ký vay:
①Thẻ lưu trú ②Sổ tài khoản ngân hàng ③Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm sức khỏe ④Con dấu ⑤Giấy đăng ký cư tr

※Trong biện pháp đặc biệt lần này đổi mới là , khi trả lại, có thể miễn trừ việc trả lại cho những hộ gia đình thu nhập tiếp tục giảm mà được miễn thuế cư trú.

※Điểm quan trọng >PDF「Về việc Khoản vay đặc biệt: Quỹ cho vay nhỏ khẩn cấp」

【Nơi hướng dẫn】
Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Thành phố Sendai
Số điện thoại: 070-1398-1681、070-3105-3485、080-9190-5476、090-6088-4507、080-9190-2546、080-7998-2206、080-4478-5025、090-6071-5795

※Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần từ 9 giờ đến 16 giờ (Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)
※Các số liên lạc trên được sử dụng đến hết tháng 9/2020.
※Trong trường hợp có nhiều người gọi đến để được hướng dẫn, có thể sẽ mất thời gian để chờ hướng dẫn.

 

② Quỹ cho vay hỗ trợ tổng hợp

【Đối tượng】
Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vi rút corona chủng mới, khó khăn trong cuộc sống do giảm thu nhập hay thất nghiệp v.v., khó duy trì cuộc sống thường ngày
※Mở rộng phạm vi trước đây chỉ giới hạn các hộ gia đình có thu nhập thấp.
※Nếu thu nhập giảm do ảnh hưởng của vi rút corona chủng mới, cho dù không phải là tình trạng thất nghiệp thì cũng thuộc đối tượng.

【Giới hạn cho vay cao nhất】
(2 người trở lên) trong 200.000 yên / tháng
(Đơn thân) trong 150.000 yên / tháng Thời gian cho vay: nguyên tắc là trong 3 tháng

【Thời gian hoãn trả】
Trong 1 năm
※Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 6 tháng.

【Hạn chót thanh toán】
Trong 10 năm

【Lãi suất cho vay / người bảo lãnh】
Không lãi suất / không cần

【Nơi hướng dẫn】
Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Thành phố Sendai
Số điện thoại: 070-1398-1681、070-3105-3485、080-9190-5476、090-6088-4507、080-9190-2546、080-7998-2206、080-4478-5025、090-6071-5795

※Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần từ 9 giờ đến 16 giờ (Trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)
※Các số liên lạc trên được sử dụng đến hết tháng 9/2020.
※Trong trường hợp có nhiều người gọi đến để được hướng dẫn, có thể sẽ mất thời gian để chờ hướng dẫn.

 

2. Trao đổi về công việc và tiền sinh hoạt

Có thể trao đổi về công việc, sinh hoạt với các nhà chuyên môn

① Trung tâm Wansuteppu – trao đổi về cuộc sống và công việc ở Thành phố Sendai(生活自立・仕事相談センター)

(Hệ thống hỗ trợ độc lập cho người gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc)
Có thể trao đổi về cuộc sống và tìm việc làm
【Đối tượng】
Người không có tiền để trang trải cuộc sống, người đang gặp khó khăn trong tìm việc làm,…
【Nơi hướng dẫn】
Trung tâm Wansuteppu – trao đổi về cuộc sống và công việc ở Thành phố Sendai
Số điện thoại: 022-395-8865
Thời gian tiếp nhận: Các ngày trong tuần từ 9 giờ đến 16 giờ
(Trừ thứ bảy, chú nhật và các ngày lễ)

 

② Viện trợ tiền để đảm bảo cuộc sống(住居確保給付金)

Trả tiền thuê nhà cho chủ nhà thay cho những người gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà do mất việc, thu nhập giảm do Virus Corona.
Thời hạn có thể thanh toán là 3 tháng, và tối đa là 9 tháng.

Thành phố Sendai「Trợ cấp đảm bảo nhà ở」(trình độ chuyên môn, Giấy tờ cần mang đến quầy)
Bộ Lao động Phúc lợi「Hướng dẫn về tiền trợ cấp đảm bảo nơi cư trú」(Các câu hỏi thường gặp)
trang mạng「Viện trợ tiền để đảm bảo cuộc sống」(tiếng Nhật)

【Đối tượng】
Người không có việc và không thể trả được tiền nhà,… (Để biết thêm chi tiết, vui lòng kiểm tra tại văn phòng Quận)
※ Về nguyên tắc, những người sống trong nhà trọ tập thể, phòng ở ghép, ký túc xá, vv… mà không có hợp đồng thuê nhà thì không thuộc đối tượng trên.
【Nơi hướng dẫn】
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ thứ nhất Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Quản lý chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

③ Bảo hộ cuộc sống(生活保護)

Những người gặp khó khăn không có tiền để trang trải cuộc sống có thể được nhận tiền hỗ trợ.
【Đối tượng】
Người người không có thu nhập, gặp khó khăn trong cuộc sống,…
※Tùy theo từng loại visa, có những người không thuộc đối tượng của mục này
【Nơi hương dẫn】
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ thứ nhất, Phòng bảo hộ thứ 2 Quận Aoba:
Số điện thoại: 022-225-7211 (Đại diện)
Phòng Quản lý chi nhánh Tổng hợp Miyagi:
Số điện thoại: 022-392-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Miyagino:
Số điện thoại: 022-291-2111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Wakabayashi:
Số điện thoại: 022-282-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Taihaku:
Số điện thoại: 022-247-1111 (Đại diện)
Trung tâm Phúc lợi Y tế Phòng bảo hộ Quận Izumi:
Số điện thoại: 022-372-3111 (Đại diện)

 

3. Đối ứng với người đăng ký nhà công cộng (公営住宅)

Chính phủ yêu cầu các khu phố đang cho thuê nhà công cộng hỗ trợ sao cho những người đăng ký mới có thể dễ dàng thuê được nhà công cộng.

> Trang web thành phố Sendai
Về cung cấp nhà ở thành phố cho những người gặp khó khăn về nhà ở do ảnh hưởng của bệnh coronavirus chủng mới (tiếng Nhật)

【Liên hệ】
Bộ phận quản lý nhà ở thành phố, Phòng phát triển đô thị
ĐT:022-214-8387
Fax:022-268-2963
Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20200703)